Юридичні консультації

Умови розірвання контракту з науково-педагогічними працівниками встановлюються угодою сторін

     090088Відповідно до частини 3 статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, у тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

      Частиною 1 статті 53 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що науково-педагогічні працівники — це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

Детальніше...

Встановлення посадових окладів керівним працівникам навчально-виховних комплексів

  44567Керівникам навчально-виховних комплексів та їх заступникам з навчальної та/або навчально-виховної роботи посадові оклади мають бути підвищені на 2 тарифні розряди з 1 січня 2017 року.

    Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298» передбачено підвищення з 1 січня 2017 року на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати усім педагогічним працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме: загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів та типів, шкільних відділень навчально-виховних комплексів, дитячих будинків, а також професійно-технічних навчальних закладів, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Детальніше...

Строк звернення до суду щодо вирішення трудового спору у разі невиплати працівникові коштів, які належать йому при звільненні

56666555  Відповідно до частини першої статті 233 КЗпП України працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або мав дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення — у місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

      Згідно зі статтею 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата усіх сум, що належать йому від закладу, установи, організації, здійснюється у день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, що належать працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган має письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Детальніше...

Підвищення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних розрядів педагогічних працівників

 

     45789Набрав чинності  наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017  № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2017 року за № 128/29996(далі — Наказ МОН України № 81), який застосовується з 01 січня 2017 року.

    Згідно з пунктом 2 Наказу МОН України № 81 керівники навчальних закладів, установ освіти та наукових установ мають:

Детальніше...

Учасникам АТО надано право на призначення дострокової пенсії за віком

45632      6 лютого 2017 року набрав чинності Закон України від 18.10.2016 № 1683-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» (далі — Закон України № 1683-VIII).

   Відповідно до Закону України № 1683-VIII право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, а жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків та не менше 20 років для жінок матимуть, зокрема:

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел