Юридичні консультації

Право працівника навчального закладу на отримання невикористаної відпустки у разі звільнення

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») за бажанням працівника у разі його звільнення (за винятком звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення у цьому випадку є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Порядок виплати компенсації за невикористану відпустку педагогічним та науково-педагогічним працівникам у разі їх звільнення

Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

А особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 та 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 та 28 календарних днів).

 

Типи дошкільних навчальних закладів

Згідно з статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ (із змінами та доповненнями) відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільні навчальні заклади: 

дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток та виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти; 

Детальніше...

Найменування посади керівника дошкільного навчального закладу

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ (із змінами та доповненнями) керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідуючий). Тому, у штатних розписах посаду керівника дошкільного навчального закладу може бути найменовано «директор» або «завідуючий». Ця норма стосується дошкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності. 

Варто звернути увагу на те, що пенсії за вислугу років працівникам галузі освіти призначаються за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років у навчальних закладах та установах, на посадах, визначених Переліком закладів та установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909. Посада директора дошкільного навчального закладу зазначеним переліком не передбачена.

 

Встановлення педагогічного навантаження педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Відповідно до статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ (із змінами та доповненнями) педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності відповідно становить: 

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел