Юридичні консультації

Порядок звільнення вчителя загальноосвітнього навчального закладу, прийнятого на роботу на час відсутності основного працівника.

Чи можливо звільнити вчителя, прийнятого на роботу до загальноосвітнього навчального закладу на час тимчасової відсутності основного працівника у зв’язку з перебуванням останнього у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до закінчення навчального року  

Враховуючи те, що працівник прийнятий на роботу вчителем на час тимчасової відсутності основного працівника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до пункту 2 статті 23 КЗпП України (далі — КЗпПУ) цей трудовий договір вважається таким, що укладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, тобто строковий.  

Детальніше...

Порядок надання працівникам навчальних закладів відпусток без збереження заробітної плати

У зв’язку з численними зверненнями працівників навчальних закладів щодо порядку надання відпусток без збереження заробітної плати, варто зазначити наступне.

Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») передбачено два види відпусток без збереження заробітної плати:

Детальніше...

Особливості надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Чи зберігається робоче місце за жінкою, якій надано відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку?

Чи зараховується час перебування жінки у зазначеній відпустці до стажу роботи?

Детальніше...

Особливості надання щорічної відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам у перший та наступні роки роботи

Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві, установі, організації.

Проте, згідно з частиною 14 статті 10 Закону України «Про відпустки» керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Детальніше...

Право працівника навчального закладу на отримання невикористаної відпустки у разі звільнення

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») за бажанням працівника у разі його звільнення (за винятком звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення у цьому випадку є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Більше статей...

З офіційних джерел