Юридичні консультації

Штатні нормативи навчально-виховного комплексу.

Згідно з пунктом 21 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 306 штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мiністерством фінансів України.

Відповідно до пункту 1 Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205 (далі  — Типові штатні нормативи ЗНЗ), зазначені штатні нормативи поширюються на усі типи загальноосвітніх навчальних закладів, крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць).

Пунктом 16 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. № 1055 (далі  — Типові штатні нормативи ДНЗ), визначено, що штатні нормативи працівників дошкільних відділень навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»розраховуються відповідно до Типових штатних нормативів ДНЗ.

Отже, у навчально-виховному комплексі нормативна чисельність працівників, які обіймають відповідні посади, обчислюється наступним чином:

для дошкільного підрозділу — відповідно до Типових штатних нормативів ДНЗ;

для шкільного підрозділу — відповідно до Типових штатних нормативів ЗНЗ.

Забезпечення службовим житлом вчителів, направлених на роботу у сільську місцевість. Право на пільги при користуванні орендованим житлом з опаленням та освітленням.

Питання надання працівникам службових приміщень врегульовано постановою Ради Міністрів Української РСР «Про службові жилі приміщення» від 04 лютого 1988 року № 37, яка є чинною.

Зазначеною постановою затверджено Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення (далі — Перелік), та Положення про порядок надання службових жилих приміщень та користування ними в Українській РСР.

Пунктом 10 Переліку серед посад працівників, які можуть бути забезпечені службовими приміщеннями, передбачено й посади педагогічних працівників, зокрема, вчителя загальноосвітнього навчального закладу у сільському населеному пункті.

Також зазначено, що службові приміщення надають незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, встановлених для забезпечення громадян житлом.

Детальніше...

Тривалість робочої зміни деяких категорій працівників закладів освіти (зокрема, сторожів, машиністів (кочегарів) котелень).

Згідно зі статтею 57 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності у відповідності з законодавством.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 року № 3356-ХІІ (із змінами) у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, зокрема, режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку, нормування та оплати праці тощо.

Детальніше...

Зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до страхового стажу.

Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 19.11.2013 року № 691-VІІ (далі — Закон України № 691-VІІ).

Згідно з частиною першою статті 37 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 року № 2240-ІІІ (із змінами) допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу.

Детальніше...

Зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України від 08.11.2013 року № 748/2354/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.11.2013 року за № 1954/24486, затверджено Зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.08.1993 року за № 110 зі змінами (далі — Інструкція № 58).

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел