Юридичні консультації

Інформація щодо зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною у контексті пенсійної реформи

    54345687    У відповідь на численні звернення через актуальність питання зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною, до уваги спілчан пропонується відповідне роз’яснення Міністерства соціальної політики України.

  До страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Детальніше...

Щодо збереження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання при переведенні педагогічного працівника з посади вчителя на посаду методиста

  193756392 Відповідно до частини другої пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), за педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста.

Детальніше...

Роз’яснення щодо застосування контрактної форми трудового договору для педагогічних працівників

   57245Трудові відносини у системі загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти регулюються відповідними законами України, законодавством України про працю, Законом України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

     Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору і сфера його застосування визначається законами України, що суттєво звужує сферу застосування контрактної форми трудового договору.

Детальніше...

Затверджено Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

      578111Уряд вдосконалив нормативно-правове регулювання та визначив механізм ведення обліку дітей шкільного віку та учнівз метою забезпечення здобуття ними загальної середньої освіти.

      Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнівзатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (далі — Порядок).

Детальніше...

Відповідальність за порушення законодавства про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

 

    64424590-  Згідно зі статтею 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні та не підконтрольні.

    Професійні спілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

     Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність професійних спілок, їх організацій та об’єднань.

Детальніше...

З офіційних джерел