Юридичні консультації

Щодо роботи викладача музичної школи за сумісництвом музичним керівником ДНЗ

567Чи має право викладач музичної школи з педагогічним навантаженням 27 годин працювати за сумісництвом музичним керівником у дошкільному навчальному закладі ?

Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України від 28.06.1993 № 43, та пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, збільшене педагогічне навантаження за основним місцем роботи сумісництвом не вважається.

Детальніше...

Право особи, яка після досягнення пенсійного віку працює, на одержання грошової допомоги при призначенні пенсії за віком

     90Згідно з пунктом 7-1 розділу XV«Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV (далі — Закон) особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» – «ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», та мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Детальніше...

Доплата за перевірку зошитів педагогічним працівникам з погодинною оплатою праці

666Відповідно до норм статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-ХІV(із змінами) педагогічне навантаження вчителя, окрім 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, включає також інші види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки, зокрема, й перевірку зошитів — 10-20 відсотків.

Згідно з пунктом 2 Додатку до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» від 25 серпня 2004 року № 1096 розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності (у співвідношенні до тарифної ставки) за перевірку зошитів та письмових робіт складає:

Детальніше...

Поширення педагогічного звання на години навантаження вчителя, який викладає декілька предметів

34Чи поширюється підвищення ставки заробітної плати за звання «учитель-методист» на години педагогічного навантаження вчителя, який викладає декілька предметів ?

Згідно з пунктом 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), атестація педагогічних працівників — це система заходів, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Детальніше...

Зарахування окремих періодів до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

678Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 із змінами (далі — Порядок).

До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі — стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на посадах, визначених у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 (із змінами).

Детальніше...

З офіційних джерел