Юридичні консультації

Укладання контракту з керівниками комунальних навчальних закладів

6890--98     Законами України «Про загальну середню освіту» (стаття 26), «Про дошкільну освіту» (стаття 31), «Про позашкільну освіту» визначено, що трудові відносини у системі загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», цими Законами та іншими нормативно-правовими актами.

   Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю Україниконтракт є особливою формою трудового договору і сфера його застосування визначається законами України. Це суттєво звужує сферу застосування контракту.

Детальніше...

Порядок розірвання трудового договору з працівником з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації

        43465434Згідно з частиною першою статті 43 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2–5, 7 статті 40 та пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

     У випадках, передбачених чинним законодавством про працю, власник або уповноважений ним орган звертається з обґрунтованим письмовим поданням про розірвання трудового договору з працівником до виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Детальніше...

Правові аспекти набуття студентами, учнями досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків

     535552490Законом України «Про зайнятість населення» передбачені правові підстави щодо розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді.

     Так, відповідно до статті 29 цього Закону студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Детальніше...

Затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю

       890544Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі — Порядок контролю) та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (далі — Порядок нагляду).

     Відповідно до затвердженого Порядку контролю право на здійснення інспекційних відвідувань з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин мають інспектори праці Державної служби України з питань праці та її територіальних органів і виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Детальніше...

Скасовано запровадження абонентської плати за послуги розподілу природного газу

     6848228 квітня 2017 року набрала чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 10.04.2017 № 494 «Про скасування деяких постанов      Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», якою, зокрема, передбачено скасування рішення НКРЕКП щодо запровадження абонентської плати за послуги розподілу природного газу.

Детальніше...

З офіційних джерел