Юридичні консультації

Робота за сумісництвом та виконання обов’язків класного керівника

Чи може бути класним керівником вчитель музики, який два дні на тиждень працює за сумісництвом у загальноосвітньому навчальному закладі, розміщеному  у  сусідньому  селищі?

 

Згідно з пунктом 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 06.09.2000 року № 434 (із змінами та доповненнями) обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою. Ці обов’язки може виконувати педагогічний працівник навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний  стан  здоров’я  якого  дозволяє  виконувати  ці  обов’язки.

Детальніше...

Встановлення доплат педагогічним працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Чи оплачується вчителю виконання обов’язків класного керівника на час відсутності колеги — класного керівника, який проходить курси підвищення кваліфікації?

 

Відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тим без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово  відсутнього  працівника.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному  договорі.

Детальніше...

Порядок виплати «лікарняних» педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом

Чи провадяться виплати за листком непрацездатності педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, за неосновним місцем роботи?

 

Так.  При обчисленні середньої заробітної плати для оплати перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яка виплачується з 6-го дня непрацездатності, враховується уся заробітна плата, одержана за основним місцем роботи та за сумісництвом, з якої сплачено  страхові  внески.

Детальніше...

Надбавки педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом

Значна кількість педагогічних працівників навчальних закладів працюють за сумісництвом. Чи мають вони право на виплату премій, надбавок за вислугу років та престижність праці, винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення?

Статтею 102-1 Кодексу законів про працю України, статтею 19 Закону України «Про оплату праці», пунктом 5 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43№ 43 встановлено, що оплата  праці  сумісників  провадиться  за  фактично  виконану  роботу.

Детальніше...

З офіційних джерел