Юридичні консультації

Зміна тарифного розряду бібліотекаря, який має педагогічне навантаження

Завідувач бібліотеки має 8,5 годин тижневого педагогічного навантаження. Атестувалася як вчитель — має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Відділ освіти змінив тарифний розряд зазначеного працівника з 12 на 9. Чи правомірні дії відділу освіти?

 

     Відповідно до пункту 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Детальніше...

Педагогічне навантаження практичного психолога дошкільного навчального закладу

Яке педагогічне навантаження практичного психолога дошкільного навчального закладу?

Згідно з частиною 3 статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року №  2628-ІІІ педагогічне навантаження практичного психолога дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності становить 40 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Варто зазначити, що педагогічне навантаження практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу становить 20 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Збереження кваліфікаційної категорії педагогічного працівника при переведенні до іншого навчального закладу на іншу посаду

Чи зберігається кваліфікаційна категорія при переході з посади вчителя початкових класів загальноосвітнього навчального закладу на посаду вихователя школи-інтернату?

 

При переведенні педагогічного працівника з одного навчального закладу системи загальної середньої освіти до іншого навчального закладу за наявності відповідної фахової освіти, за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації.

Оплата вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів додаткових виховних годин

Як здійснюється оплата додаткових виховних годин вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів?

 

Питання оплати праці педагогічних працівників, зокрема, доплати за суміщення професій (посад), врегульовано Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (із змінами та доповненнями).

Пунктом 3 розділу І Інструкції № 102 визначено, що установам та закладам освіти надано право встановлювати працівникам доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій (посад) за рахунок та у межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці).

Детальніше...

Право директора загальноосвітнього навчального закладу на роботу за сумісництвом

Чи має право директор загальноосвітнього навчального закладу, що перебуває у комунальній власності, працювати за сумісництвом у іншій недержавній установі, якщо у навчальному закладі він має ще педагогічне навантаження  9  годин  на  тиждень?

 

Статтею 21 Кодексу законів про працю України встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору у одній або одночасно у декількох установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або  угодою  сторін.

Проте нормативно-правовими актами встановлені певні обмеження на роботу за сумісництвом. Зокрема, пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» від 03.04.1993 року № 245 (із змінами та доповненнями) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 року № 43 встановлено, що керівники державних підприємств, установ, організацій не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької,  медичної  та  творчої  діяльності).

Детальніше...

З офіційних джерел