Юридичні консультації

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності

Керівник загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності прийнятий на роботу відділом освіти районної державної адміністрації. Чи можлива законна передача таких повноважень від відділу освіти до районної ради?

 

Статтею 143 Конституції України встановлено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації, установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю.

Згідно з пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями) до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Частиною 1 статті 18 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ (із змінами та доповненнями) визначено, що навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази та педагогічних кадрів.

Детальніше...

Прийняття на роботу за контрактною формою трудового договору технічних працівників

Чи має право керівник загальноосвітнього навчального закладу приймати на роботу за контрактною формою трудового договору технічних працівників?

 

Частиною 3 статті 21 Кодексу законів про працю України визначено, що особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 року № 170 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 року № 1038) встановлено, що контрактна форма трудового договору застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу, лише у випадках,  прямо  передбачених  законами.

Абзацом 5 статті 17 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ (із змінами та доповненнями) визначено, що самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та інших працівників, а також фахівців з інших держав, у тому числі за контрактами.

Водночас, частиною 3 статті 54 Закону України «Про освіту» чітко визначено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, у тому числі за контрактом.

Чинним законодавством прийняття на роботу за контрактною формою трудового договору технічних працівників не передбачено.

Отже, керівник загальноосвітнього навчального закладу не має права приймати на роботу за контрактною формою трудового договору технічних працівників.

 

Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

10 січня 2012 року у Міністерстві юстиції України за № 14/20327 зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20  грудня 2011  року № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Детальніше...

Індексація заробітної плати педагогічних працівників

Чи здійснюється індексація заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у зв’язку з підвищенням ставок заробітної плати та виплатою 20-відсоткової надбавки з 1 вересня 2011 року? 

 

     Індексація грошових доходів — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг.

     Індексація грошових доходів, у тому числі заробітної плати, здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17 липня 2003 р. № 1078.

Детальніше...

Присвоєння кваліфікаційних категорій

Чи має право педагогічний працівник, який закінчив педагогічне училище у 1992 році, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»?

 

     Відповідно до пункту 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

Детальніше...

З офіційних джерел