Юридичні консультації

Збереження кваліфікаційної категорії педагогічного працівника при переведенні до іншого навчального закладу на іншу посаду

Чи зберігається кваліфікаційна категорія при переході з посади вчителя початкових класів загальноосвітнього навчального закладу на посаду вихователя школи-інтернату?

 

При переведенні педагогічного працівника з одного навчального закладу системи загальної середньої освіти до іншого навчального закладу за наявності відповідної фахової освіти, за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації.

Оплата вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів додаткових виховних годин

Як здійснюється оплата додаткових виховних годин вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів?

 

Питання оплати праці педагогічних працівників, зокрема, доплати за суміщення професій (посад), врегульовано Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (із змінами та доповненнями).

Пунктом 3 розділу І Інструкції № 102 визначено, що установам та закладам освіти надано право встановлювати працівникам доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій (посад) за рахунок та у межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці).

Детальніше...

Право директора загальноосвітнього навчального закладу на роботу за сумісництвом

Чи має право директор загальноосвітнього навчального закладу, що перебуває у комунальній власності, працювати за сумісництвом у іншій недержавній установі, якщо у навчальному закладі він має ще педагогічне навантаження  9  годин  на  тиждень?

 

Статтею 21 Кодексу законів про працю України встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору у одній або одночасно у декількох установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або  угодою  сторін.

Проте нормативно-правовими актами встановлені певні обмеження на роботу за сумісництвом. Зокрема, пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» від 03.04.1993 року № 245 (із змінами та доповненнями) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 року № 43 встановлено, що керівники державних підприємств, установ, організацій не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької,  медичної  та  творчої  діяльності).

Детальніше...

Робота за сумісництвом та виконання обов’язків класного керівника

Чи може бути класним керівником вчитель музики, який два дні на тиждень працює за сумісництвом у загальноосвітньому навчальному закладі, розміщеному  у  сусідньому  селищі?

 

Згідно з пунктом 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 06.09.2000 року № 434 (із змінами та доповненнями) обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою. Ці обов’язки може виконувати педагогічний працівник навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний  стан  здоров’я  якого  дозволяє  виконувати  ці  обов’язки.

Детальніше...

Встановлення доплат педагогічним працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Чи оплачується вчителю виконання обов’язків класного керівника на час відсутності колеги — класного керівника, який проходить курси підвищення кваліфікації?

 

Відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тим без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово  відсутнього  працівника.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному  договорі.

Детальніше...

З офіційних джерел