Юридичні консультації

Порядок надання працівникам навчальних закладів відпусток без збереження заробітної плати

У зв’язку з численними зверненнями працівників навчальних закладів щодо порядку надання відпусток без збереження заробітної плати, варто зазначити наступне.

Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») передбачено два види відпусток без збереження заробітної плати:

Детальніше...

Особливості надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Чи зберігається робоче місце за жінкою, якій надано відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку?

Чи зараховується час перебування жінки у зазначеній відпустці до стажу роботи?

Детальніше...

Особливості надання щорічної відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам у перший та наступні роки роботи

Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві, установі, організації.

Проте, згідно з частиною 14 статті 10 Закону України «Про відпустки» керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Детальніше...

Право працівника навчального закладу на отримання невикористаної відпустки у разі звільнення

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») за бажанням працівника у разі його звільнення (за винятком звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення у цьому випадку є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Порядок виплати компенсації за невикористану відпустку педагогічним та науково-педагогічним працівникам у разі їх звільнення

Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

А особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 та 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 та 28 календарних днів).

 

З офіційних джерел