Юридичні консультації

Порядок обрання, призначення на посаду та звільнення керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації

Як провадиться обрання, призначення на посаду та звільнення керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації ?

На який максимальний термін може призначатися виконуючий обов’язки керівника новоствореного вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації ?

Порядок обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації визначений частиною 2 статті 39 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 року № 2984-III із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про вищу освіту»).

 

Детальніше...

Щодо встановлення доплати за роботу

Чи має право оператор ЕОМ, який працює у вищому навчальному

закладі І-ІІ рівня акредитації державної форми власності, на доплату за шкідливі умови праці та у якому розмірі ?

 

Пунктом 1.164 додатка 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102, передбачене встановлення доплати за роботу з дисплеями ЕОМ у розмірі до 12 %.

Зазначена доплата нараховується за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або у таких умовах праці.

Детальніше...

Пільги на оплату за користування житлово-комунальними послугами.

Чи має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг

багатодітна сім’я, у якій старшій дитині виповнилось 18 років, проте вона навчається в університеті ?

Який документ засвідчує право багатодітної родини на отримання зазначених пільг ?

У якому розмірі та з якого часу мають надаватися такі пільги ?

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» (далі — Закон) багатодітна сім’я — це сім’я, у якій подружжя (чоловік та дружина) перебуває у зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох та більше дітей, а дитина — особа віком до 18 років.

Згідно із Законом батькам та дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення.

Порядком виготовлення та видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року № 209, встановлено, що посвідчення батьків із багатодітної сім’ї є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на пільги згідно із Законом.

Детальніше...

Порядок внесення до трудових книжок записів про припинення роботи у разі смерті працівника або визнання працівника безвісно відсутнім.

Які записи та якою датою мають бути внесені до трудової книжки померлого або визнаного безвісти відсутнім працівника ?  

Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту України від 29.07.1993 року № 58 зі змінами та доповненнями (далі — Інструкція), у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під підпис або надсилається поштою на їхню вимогу.  

У трудовій книжці працівника у розділі «Відомості про роботу» у графі 3 робиться запис «Роботу припинено у зв’язку зі смертю», а далі заповнюється графа 4, у якій зазначається дата та номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

Дата наказу про припинення трудового договору зазвичай не збігається з датою смерті працівника. Утім датою припинення трудового договору, яку потрібно зазначити у графі 2 трудової книжки працівника, буде дата смерті цього працівника, незалежно від того, працював він у цей день чи ні.  

У разі визнання працівника безвісно відсутнім або оголошення фізичної особи померлою відповідно до Цивільного кодексу України рекомендується у трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу» зробити запис «Роботу припинено у зв’язку з визнанням судом особи безвісно відсутньою».

Як й інші відомості про роботу, цей запис робиться із зазначенням порядкового номера, дати припинення трудового договору, дати та номера наказу про таке припинення, дата якого буде визначена у судовому рішенні (за аналогією з пунктом  4.3  Інструкції).

Порядок звільнення вчителя загальноосвітнього навчального закладу, прийнятого на роботу на час відсутності основного працівника.

Чи можливо звільнити вчителя, прийнятого на роботу до загальноосвітнього навчального закладу на час тимчасової відсутності основного працівника у зв’язку з перебуванням останнього у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до закінчення навчального року  

Враховуючи те, що працівник прийнятий на роботу вчителем на час тимчасової відсутності основного працівника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до пункту 2 статті 23 КЗпП України (далі — КЗпПУ) цей трудовий договір вважається таким, що укладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, тобто строковий.  

Детальніше...

З офіційних джерел