Юридичні консультації

Прийняття на роботу за контрактною формою трудового договору технічних працівників

Чи має право керівник загальноосвітнього навчального закладу приймати на роботу за контрактною формою трудового договору технічних працівників?

 

Частиною 3 статті 21 Кодексу законів про працю України визначено, що особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 року № 170 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 року № 1038) встановлено, що контрактна форма трудового договору застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу, лише у випадках,  прямо  передбачених  законами.

Абзацом 5 статті 17 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ (із змінами та доповненнями) визначено, що самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та інших працівників, а також фахівців з інших держав, у тому числі за контрактами.

Водночас, частиною 3 статті 54 Закону України «Про освіту» чітко визначено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, у тому числі за контрактом.

Чинним законодавством прийняття на роботу за контрактною формою трудового договору технічних працівників не передбачено.

Отже, керівник загальноосвітнього навчального закладу не має права приймати на роботу за контрактною формою трудового договору технічних працівників.

 

Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

10 січня 2012 року у Міністерстві юстиції України за № 14/20327 зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20  грудня 2011  року № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Детальніше...

Індексація заробітної плати педагогічних працівників

Чи здійснюється індексація заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у зв’язку з підвищенням ставок заробітної плати та виплатою 20-відсоткової надбавки з 1 вересня 2011 року? 

 

     Індексація грошових доходів — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг.

     Індексація грошових доходів, у тому числі заробітної плати, здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17 липня 2003 р. № 1078.

Детальніше...

Присвоєння кваліфікаційних категорій

Чи має право педагогічний працівник, який закінчив педагогічне училище у 1992 році, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»?

 

     Відповідно до пункту 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

Детальніше...

Зміна тарифного розряду бібліотекаря, який має педагогічне навантаження

Завідувач бібліотеки має 8,5 годин тижневого педагогічного навантаження. Атестувалася як вчитель — має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Відділ освіти змінив тарифний розряд зазначеного працівника з 12 на 9. Чи правомірні дії відділу освіти?

 

     Відповідно до пункту 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Детальніше...

З офіційних джерел