Юридичні консультації

Порядок виплати компенсації за невикористану відпустку педагогічним та науково-педагогічним працівникам у разі їх звільнення

Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

А особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 та 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 та 28 календарних днів).

 

Типи дошкільних навчальних закладів

Згідно з статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ (із змінами та доповненнями) відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільні навчальні заклади: 

дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток та виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти; 

Детальніше...

Найменування посади керівника дошкільного навчального закладу

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ (із змінами та доповненнями) керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідуючий). Тому, у штатних розписах посаду керівника дошкільного навчального закладу може бути найменовано «директор» або «завідуючий». Ця норма стосується дошкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності. 

Варто звернути увагу на те, що пенсії за вислугу років працівникам галузі освіти призначаються за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років у навчальних закладах та установах, на посадах, визначених Переліком закладів та установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909. Посада директора дошкільного навчального закладу зазначеним переліком не передбачена.

 

Встановлення педагогічного навантаження педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Відповідно до статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ (із змінами та доповненнями) педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності відповідно становить: 

Детальніше...

Порядок проходження працівниками дошкільних та навчально-виховних закладів обов’язкових медичних оглядів

Основами законодавства України про охорону здоров’я, зокрема, Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ (із змінами та доповненнями) та «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06 квітня 2000 року № 1645-ІІІ (із змінами та доповненнями) встановлено, що з метою охорони здоров’я населення організуються профілактичні медичні огляди ряду категорій громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівників, зайнятих на важких роботах та на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, військовослужбовців. Серед них — працівники дошкільних та навчально-виховних закладів.

Детальніше...

З офіційних джерел