Юридичні консультації

Порядок, розмір та строки виплати заробітної плати працівникам, визначені законодавством України

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та частин 1, 2 статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВРіз змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про оплату праці») заробітна плата виплачується працівникам регулярно уробочі дні у строки, встановлені колективним договоромабо нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а уразі відсутності таких органів —представниками, обраними тауповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів,та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Детальніше...

Дії адміністрації, якщо працівник за станом здоров’я не може виконувати деякі види робіт

Працівник, якому за станом здоров’я не можна перевантажувати спину, відмовився переносити

важкі предмети на робочому місці. За це керівництвом йому було оголошено догану та

попередження, що у разі повторення такої ситуації працівника буде звільнено з роботи.

Детальніше...

Щодо розміру доплати за ведення ділової документації працівникові загальноосвітнього навчального закладу

У якому розмірі має здійснюватися доплата за ведення ділової документації працівниці

загальноосвітнього навчального закладу, яка працює на 0,5 посадового окладу (ставки заробітної плати) ?

Детальніше...

Щодо графіків роботи вихователів дошкільних навчальних закладів

Як правильно складати та затверджувати графіки роботи (змінності) вихователів дошкільних навчальних закладів ?

Чи мають зазначені графіки відповідати табелю обліку робочого часу ?

Згідно з пунктом 4 статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року № 2628-ІІІ із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про дошкільну освіту») режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, тривалість перебування у ньому дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно до законодавства України за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров’я.

Детальніше...

Зарахування до педагогічного стажу

Чи зараховується до педагогічного стажу вчителя фізкультури

загальноосвітнього навчального закладу робота на посаді тренера-викладача у дитячо-юнацькій спортивній школі ?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти» від 25.08.2004 року № 1089, що набрала чинності з 1 січня 2005 року, якою затверджено Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, для виплати надбавки за вислугу років до педагогічного стажу вчителя фізкультури загальноосвітнього навчального закладу зараховується час роботи на посаді тренера-викладача у спортивних школах усіх типів.

З офіційних джерел