Юридичні консультації

Право голів, їх заступників, керівників структурних підрозділів та працівників місцевих державних адміністрацій на здійснення викладацької діяльності.

Згідно з підпунктом «в» пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-VI (далі — Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції») державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування є особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а також суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Детальніше...

Порядок присвоєння класності та встановлення відповідних надбавок водіям закладів та установ освіти.

У період роботи у закладі, в установі, організації водієві автотранспортного засобу може бути присвоєно кваліфікацію IІ чи I класу.

Згідно з нормами, передбаченими Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 року № 136:

         для присвоєння кваліфікації II класу у посвідченні водія має бути дозвіл на керування транспортними засобами категорій "B", "C", "E" або "D", або "D" та "E", а також безперервний стаж роботи водієм III класу у закладі, в установі, організації — не менше трьох років;

         для присвоєння кваліфікації I класу у посвідченні водія має бути дозвіл на керування транспортними засобами категорій "B", "C", "D" та "E", а також безперервний стаж роботи водієм II класу у закладі, в установі, організації — не менше двох років.

Присвоєння водіям ІI та I класів здійснюється кваліфікаційними комісіями закладу, установи, організації під час кваліфікаційної атестації. Рішення кваліфікаційної комісії затверджується наказом керівника закладу, установи, організації.

Детальніше...

Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 затверджено Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Наказ набуває чинності з 30 вересня 2013 року.

Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (далі — Типового положення), містять норми щодо атестації педагогічних працівників, раніше не передбачені Типовим положенням, а також ряд нововведень, які полягають у запровадженні атестації керівників навчальних закладів та їх заступників.

Детальніше...

Порядок надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та право на отримання відповідної державної допомоги.

Чи може жінка, яка перебуває у відпустці для

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

вийти на роботу до закінчення строку зазначеної

відпустки та при цьому не втратити право

на отримання відповідної державної допомоги ?

 

Згідно з частиною 3 статті 179Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за цей період допомоги відповідно до законодавства України.

Згідно з частиною 4 статті 179 КЗпП України підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відповідно до частини 6 статті 179 КЗпП України уразі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Згідно з частиною 8 статті 179КЗпП Україниза бажанням жінки у період їїперебування у відпустці для догляду за дитиною вонаможепрацювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за неюзберігається право на одержання допомоги уперіод відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Варто зазначити, що відповідно до частини 7 статті 14 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року № 2811-ХІІ (із змінами) матерям, які мають дітей віком до трьох років, вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається та виплачується у повному розмірі.

Право особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на отримання відповідної державної допомоги.

Чи має право на отримання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного

віку бабуся,

яка фактично доглядає за дитиною після виходу матері на роботу ?

 

 

 

Відповідно до частини 7 статті 179Кодексу законів про працю України(далі — КЗпП України) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Згідно з частиною 8 статті 179КЗпП Україниза бажанням осіб, зазначених у частині 7статті179КЗпП України, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги уперіод відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року № 2811-ХІІ із змінами (далі — Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми») право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа (один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, бабуся, дідусь або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Згідно з частиною 5 статті 14 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» у разі працевлаштування або виходу на роботу у режимі повного робочого часу матері дитини або особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною, до закінчення строку такого догляду відповідна допомога виплачується особі, яка продовжує догляд за дитиною до досягнення останньою трирічного віку.

 

Отже, у разі виходу на роботу у режимі повного робочого часу матері дитини, бабуся має право отримувати допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо вона фактично здійснює цей догляд.

 

Варто зазначити, що відповідно до частини 6 статті 14 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особі, яка фактично доглядає за дитиною, здійснюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки, виданій матері дитини про те, що виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати припинення виплати).

З офіційних джерел