Юридичні консультації

Порядок виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам навчальних закладів

Відповідно до частини 1 статті 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ із змінами (далі — Закон України «Про освіту») виплата педагогічним працівникам надбавки за вислугу років гарантована державою та здійснюється щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах:

Детальніше...

Припинення трудового договору у період тимчасової непрацездатності працівника

Чи можна припинити трудовий договір у період тимчасової непрацездатності працівника ?

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) однією з підстав припинення трудового договору є угода сторін.

Згідно з частиною 1 статті 39 КЗпП України навіть строковий трудовий договір (пункти 2 та 3 статті 23 КЗпП України) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором.

Відповідно до частини 3 статті 40 КЗпП України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у період тимчасової непрацездатності працівника (окрім звільнення за пунктом 5 частини 1 статті 40 КЗпП України), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації установи, організації.

Детальніше...

Загальна тривалість щорічної основної відпустки вчителя загальноосвітнього навчального закладу та додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей.

Чи має право мати двох дітей віком до 15 років, яка працює вчителем у загальноосвітньому навчальному закладі,

на використання у повному обсязі щорічної основної відпустки вчителя (56 днів) та додаткової соціальної

відпустки працівникам, які мають дітей, (10 днів), оскільки згідно з чинним законодавством

України

загальна тривалість відпусток не може перевищувати 59 календарних днів ?

 

Відповідно до частини 6 статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року

№ 504/96-ВР із змінами

(далі — Закон України «Про відпустки») керівним працівникам навчальних закладів

та установ освіти, навчальних

](педагогічних) частин (підрозділів) інших установ та закладів, педагогічним, науково-педагогічним

працівникам та науковим

працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів

у порядку, затвердженому

Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює та має двох або більше дітей віком

до 15 років, або

дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері

(у тому числі й у разі

тривалого перебування матері у лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи

одному із прийомних

батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних

днів без урахування святкових та

неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України ).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати

17 календарних днів.

 

Частиною 3 статті 10 Закону України «Про відпустки» встановлено, що загальна тривалість щорічних основної

та додаткових

відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих

роботах, — 69 календарних днів.

Проте, якщо працівникові після використання у відповідному робочому році

щорічних відпусток за цей рік надаються

невикористані щорічні відпустки за минулі роки, або, як у наведеному випадку, відповідно до статті 19 Закону України

«Про відпустки» додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей,

зазначене вище обмеження не поширюється.

Отже, мати двох дітей віком до 15 років, яка працює вчителем у загальноосвітньому

навчальному закладі, має право

на використання у повному обсязі щорічної основної відпустки вчителя — до 56 календарних

днів та додаткової соціальної

відпустки працівникам, які мають дітей, — 10 календарних днів без урахування святкових

та неробочих днів.

Порядок, розмір та строки виплати заробітної плати працівникам, визначені законодавством України

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та частин 1, 2 статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВРіз змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про оплату праці») заробітна плата виплачується працівникам регулярно уробочі дні у строки, встановлені колективним договоромабо нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а уразі відсутності таких органів —представниками, обраними тауповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів,та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Детальніше...

Дії адміністрації, якщо працівник за станом здоров’я не може виконувати деякі види робіт

Працівник, якому за станом здоров’я не можна перевантажувати спину, відмовився переносити

важкі предмети на робочому місці. За це керівництвом йому було оголошено догану та

попередження, що у разі повторення такої ситуації працівника буде звільнено з роботи.

Детальніше...

З офіційних джерел