Юридичні консультації

Порядок внесення до трудових книжок записів про припинення роботи у разі смерті працівника або визнання працівника безвісно відсутнім.

Які записи та якою датою мають бути внесені до трудової книжки померлого або визнаного безвісти відсутнім працівника ?  

Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту України від 29.07.1993 року № 58 зі змінами та доповненнями (далі — Інструкція), у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під підпис або надсилається поштою на їхню вимогу.  

У трудовій книжці працівника у розділі «Відомості про роботу» у графі 3 робиться запис «Роботу припинено у зв’язку зі смертю», а далі заповнюється графа 4, у якій зазначається дата та номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

Дата наказу про припинення трудового договору зазвичай не збігається з датою смерті працівника. Утім датою припинення трудового договору, яку потрібно зазначити у графі 2 трудової книжки працівника, буде дата смерті цього працівника, незалежно від того, працював він у цей день чи ні.  

У разі визнання працівника безвісно відсутнім або оголошення фізичної особи померлою відповідно до Цивільного кодексу України рекомендується у трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу» зробити запис «Роботу припинено у зв’язку з визнанням судом особи безвісно відсутньою».

Як й інші відомості про роботу, цей запис робиться із зазначенням порядкового номера, дати припинення трудового договору, дати та номера наказу про таке припинення, дата якого буде визначена у судовому рішенні (за аналогією з пунктом  4.3  Інструкції).

Порядок звільнення вчителя загальноосвітнього навчального закладу, прийнятого на роботу на час відсутності основного працівника.

Чи можливо звільнити вчителя, прийнятого на роботу до загальноосвітнього навчального закладу на час тимчасової відсутності основного працівника у зв’язку з перебуванням останнього у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до закінчення навчального року  

Враховуючи те, що працівник прийнятий на роботу вчителем на час тимчасової відсутності основного працівника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до пункту 2 статті 23 КЗпП України (далі — КЗпПУ) цей трудовий договір вважається таким, що укладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, тобто строковий.  

Детальніше...

Порядок надання працівникам навчальних закладів відпусток без збереження заробітної плати

У зв’язку з численними зверненнями працівників навчальних закладів щодо порядку надання відпусток без збереження заробітної плати, варто зазначити наступне.

Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») передбачено два види відпусток без збереження заробітної плати:

Детальніше...

Особливості надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Чи зберігається робоче місце за жінкою, якій надано відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку?

Чи зараховується час перебування жінки у зазначеній відпустці до стажу роботи?

Детальніше...

Особливості надання щорічної відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам у перший та наступні роки роботи

Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві, установі, організації.

Проте, згідно з частиною 14 статті 10 Закону України «Про відпустки» керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Детальніше...

З офіційних джерел