Юридичні консультації

Зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до страхового стажу.

Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 19.11.2013 року № 691-VІІ (далі — Закон України № 691-VІІ).

Згідно з частиною першою статті 37 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 року № 2240-ІІІ (із змінами) допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу.

Детальніше...

Зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України від 08.11.2013 року № 748/2354/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.11.2013 року за № 1954/24486, затверджено Зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.08.1993 року за № 110 зі змінами (далі — Інструкція № 58).

Детальніше...

Порядок виплати та розмір допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку із доглядом за хворим членом сім’ї.

Чи має право отримати листок непрацездатності та допомогу з тимчасової непрацездатності у зв’язку із доглядом за хворою дитиною працююча бабуся, яка фактично здійснює догляд за дитиною під час її хвороби ?

Порядок та умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності визначені в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 року № 455 (далі — Інструкція № 455).

Відповідно до Інструкції № 455 тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності, який видається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, що проживають в Україні та працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб.

Детальніше...

Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи у селах та селищах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 587 (далі — Постанова КМУ № 587) затверджено Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах та Перелік професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога.

Постанова КМУ № 587 набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Детальніше...

Перелік професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається одноразова адресна допомога молодим працівникам, залученим до роботи у селах та селищах.

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога» від 11липня 2013року587.

Детальніше...

З офіційних джерел