Юридичні консультації

Застосування до працівників навчальних закладів норм законодавства України щодо обмеження роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні.

Положення абзаців першого та другого частини першої статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-VI із змінами (далі — Закон України) містять норми щодо обмеження роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні. Особи, які претендують на зайняття визначених законодавством посад, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Детальніше...

Порядок виплати педагогічним працівникам надбавки за вислугу років за години заміщення тимчасово відсутніх колег.

Згідно з абзацом восьмим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ (із змінами) держава забезпечує виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 10 років — 20 відсотків, понад 20 років — 30 відсотків.

Детальніше...

Штатні нормативи навчально-виховного комплексу.

Згідно з пунктом 21 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 306 штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мiністерством фінансів України.

Відповідно до пункту 1 Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205 (далі  — Типові штатні нормативи ЗНЗ), зазначені штатні нормативи поширюються на усі типи загальноосвітніх навчальних закладів, крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць).

Пунктом 16 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. № 1055 (далі  — Типові штатні нормативи ДНЗ), визначено, що штатні нормативи працівників дошкільних відділень навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»розраховуються відповідно до Типових штатних нормативів ДНЗ.

Отже, у навчально-виховному комплексі нормативна чисельність працівників, які обіймають відповідні посади, обчислюється наступним чином:

для дошкільного підрозділу — відповідно до Типових штатних нормативів ДНЗ;

для шкільного підрозділу — відповідно до Типових штатних нормативів ЗНЗ.

Забезпечення службовим житлом вчителів, направлених на роботу у сільську місцевість. Право на пільги при користуванні орендованим житлом з опаленням та освітленням.

Питання надання працівникам службових приміщень врегульовано постановою Ради Міністрів Української РСР «Про службові жилі приміщення» від 04 лютого 1988 року № 37, яка є чинною.

Зазначеною постановою затверджено Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення (далі — Перелік), та Положення про порядок надання службових жилих приміщень та користування ними в Українській РСР.

Пунктом 10 Переліку серед посад працівників, які можуть бути забезпечені службовими приміщеннями, передбачено й посади педагогічних працівників, зокрема, вчителя загальноосвітнього навчального закладу у сільському населеному пункті.

Також зазначено, що службові приміщення надають незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, встановлених для забезпечення громадян житлом.

Детальніше...

Тривалість робочої зміни деяких категорій працівників закладів освіти (зокрема, сторожів, машиністів (кочегарів) котелень).

Згідно зі статтею 57 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності у відповідності з законодавством.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 року № 3356-ХІІ (із змінами) у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, зокрема, режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку, нормування та оплати праці тощо.

Детальніше...

З офіційних джерел