Соціально-економічний напрямок

Порядок накладання дисциплінарних стягнень у навчальному закладі

Відповідно до пункту 3 ст.40 КЗпП України роботодавець вправі розірвати трудовий договір на підставі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов»язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Якого працівника слід вважати таким, що систематично порушує трудову дисципліну?

Детальніше...

На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у вересні

Детальніше...

Іпотечні кредити для забезпечення доступним житлом

Залишається актуальним питання поліпшення житлових умов працівників закладів освіти. З травня 2012 року в Україні розпочато реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом. Здешевлення іпотечних кредитів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відбувається шляхом відшкодування державою частини відсотків за банківськими кредитами, отриманими на будівництво чи придбання житла у новобудовах. Учасниками програми банки, які надають іпотечний кредит із процентною ставкою не більше ніж 16% річних. При чому позичальник сплачує лише 3% процентної ставки, а решту (13%) – компенсує держава. Щомісячний платіж за кредитом із урахуванням компенсації не повинен перевищувати 50% сукупного доходу сім'ї. Термін кредитування та часткової компенсації – до 15 років з моменту укладення договору. Механізм реалізації цієї програми регламентовано Порядком здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 343. 

Детальніше...

Основні державні соціальні гарантії Станом на 1 червня 2012 року

Детальніше...

Оплата щорічних відпусток педагогічних працівників

Відпустки - це найбільший за обсягом час відпочинку. Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою як одним із видів відпочинку, регулюються Конституцією України, Законом України "Про відпустки", Кодексом законів про працю України, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами.

Право на відпустку

Відповідно до статті 2 закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності. Право на відпустки забезпечується: гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим законом; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього закону.

Право на щорічну основну відпустку педагогічного працівника

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (окрім тих, які працюють у навчальних закладах і навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) і наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі (абзац перший пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел