Соціально-економічний напрямок

На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у листопаді

Детальніше...

На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у жовтні

Детальніше...

Новий державний стандарт початкової школи

2012 -2013 навчальний рік є особливим для початкової школи. Оскільки з 1 вересня розпочалося поступове впровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи.

Детальніше...

Порядок накладання дисциплінарних стягнень у навчальному закладі

Відповідно до пункту 3 ст.40 КЗпП України роботодавець вправі розірвати трудовий договір на підставі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов»язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Якого працівника слід вважати таким, що систематично порушує трудову дисципліну?

Детальніше...

На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у вересні

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел