Соціально-економічний напрямок

Щодо планування видатків на виплату грошової винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам

    7678934567Щорічну грошову винагороду за сумлінну працю виплачують за основним місцем роботи відповідно до положення про порядок її виплати, яке затверджує керівник навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом.

 Розмір винагороди становить до одного посадового окладу ( ставки заробітної плати) на рік.

Детальніше...

Державні санітарні правила і норми для загальноосвітніх навчальних закладів

  7665756   Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I-II, I-III ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії, ліцеї, колегіуми, що проектуються, будуються, реконструюються та ті, що існують, незалежно від тилу, форми власності і підпорядкування.

    Державні санітарні правила і норми підготовлені відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальну середню освіту» з урахуванням сучасних наукових розробок і досліджень з регламентації гігієнічних умов і режимів навчання при чинних формах організації навчально-виховного процесу.

Детальніше...

Щодо тарифних розрядів вчителів у 2017 році

00099778998Тарифний розряд конкретному вчителю встановлюють з огляду на кваліфікаційну категорію, присвоєну йому за результатами атестації. Залежно від кваліфікаційної категорії вчителеві встановлюють тарифний розряд. У цьому році тарифні розряди педагогам загальноосвітніх навчальних закладів підвищено. Їх визначили в діапазоні від 10-го до 14-го т. р.

            Ставку вчителя обраховують, взявши дані про:

Детальніше...

Актуально: щодо встановлення тарифних розрядів посад педагогічних працівників з 1 вересня 2017року

453211244       Згідно з рішенням, прийнятим постановою Кабінету Міністрів України № 974 від 14 грудня 2016 року, з 1 січня 2017 року відбулось підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

     З 1 вересня 2017 року будуть підвищені посадові оклади педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Детальніше...

Що новий Кодекс нам готує?

345611111Законодавці готують до другого читання законо­проект із змінами до Ко­дексу законів про працю, або як його ще називають, Тру­дового кодексу. Зміни до тру­дового законодавства за останні 8 місяців вносились тричі: 6 грудня минулого року, 22 бе­резня і 6 квітня цього року. Найбільш революційною змі­ною експерти називають підви­щення з 1 січня п. р. заробітної плати з 1600 до 3200 грн. Не такою помітною, але важливою для людей передпенсійного віку стала зміна в КЗпП, внесе­ на 6 квітня п. р. Згідно з нею співробітників не можна звіль­няти з роботи при скороченні штатів, якщо їм залишилося менше 3 років до пенсії.

Детальніше...

З офіційних джерел