Соціально-економічний напрямок

Порушення та розмір штрафів на роботодавця у 2019 році

ZmWKdP MOXeM

Детальніше...

Щодо розміру мінімальної зарплати та оплати праці за підсумованого обліку робочого часу

20181115 11142026Для працівників, яким встановлені місячні оклади з нормою праці - місяць, мінімальною державною гарантією в оплаті праці є мінімальна заробітна плата в місячному розмірі, а для працівників з погодинною оплатою - мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Детальніше...

Доплата за науковий ступень кандидата педагогічних наук заступнику директора

1710201815Чи можна встановлювати доплату за науковий ступінь кандидата педагогічних наук заступнику директора з навчально-виховної роботи в закладі загальної середньої освіти, який має години навчального навантаження? Як встановити відповідність наукового ступеня профілю діяльності?

Абзацом «г» підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачено встановлення доплат працівникам за науковий ступінь кандидата наук у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати). Передбачено також, що зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу.

Детальніше...

Педагогічна інтернатура

IMG 65690505Відповідно до Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 16 липня 2018 року № 776,професійне навчання педагогічних працівників  складається з трьох основних етапів:

     - відправну формальну освіту;

    - початок професійної діяльності — педагогічну інтернатуру, яка повинна супроводжуватися комплексом спеціальних заходів сприяння входженню працівника в професію;

     - безперервний професійний розвиток;

Детальніше...

Складові заробітної плати заступника директора закладу загальної середньої освіти

1890003010Чинними умовами оплати праці посадовий оклад заступника директора закладу загальної середньої освітине визначені — їх розраховують на основі посадового окладу директора.

Заступнику директора ЗЗСО посадовий оклад установлюють на 5–15% нижче посадового окладу директора.

Право встановлювати конкретний посадовий оклад заступнику належить директору відповідно до пункту 4 Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

Детальніше...

З офіційних джерел