Соціально-економічний напрямок

Актуально: щодо встановлення тарифних розрядів посад педагогічних працівників з 1 вересня 2017року

453211244       Згідно з рішенням, прийнятим постановою Кабінету Міністрів України № 974 від 14 грудня 2016 року, з 1 січня 2017 року відбулось підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

     З 1 вересня 2017 року будуть підвищені посадові оклади педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Детальніше...

Що новий Кодекс нам готує?

345611111Законодавці готують до другого читання законо­проект із змінами до Ко­дексу законів про працю, або як його ще називають, Тру­дового кодексу. Зміни до тру­дового законодавства за останні 8 місяців вносились тричі: 6 грудня минулого року, 22 бе­резня і 6 квітня цього року. Найбільш революційною змі­ною експерти називають підви­щення з 1 січня п. р. заробітної плати з 1600 до 3200 грн. Не такою помітною, але важливою для людей передпенсійного віку стала зміна в КЗпП, внесе­ на 6 квітня п. р. Згідно з нею співробітників не можна звіль­няти з роботи при скороченні штатів, якщо їм залишилося менше 3 років до пенсії.

Детальніше...

Підвищення заробітної плати працівникам спортивних шкіл

5540889Уряд затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 506 «Про внесення змін до розділу VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298», якою передбачено підвищення з 1 вересня 2017 року тарифних розрядів директорів, тренерів-викладачів, інструкторів-методистів та інших фахівців спортивних шкіл усіх типів.

Детальніше...

Шкільні канікули у 2017- 2018 навчальному році

765456У 2017-2018 навчальному році 273 дні, з яких 108 – припадатимуть на святкові і вихідні дні, а також весняні, зимові чи осінні канікули (літні канікули в тривалість навчального року не включаються). Як правило, усі учні відправляються на канікули 26 травня, за винятком дев’ятикласників та учнів одинадцятих класів, які мають складати державну підсумкову атестацію. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України «Про структуру 2017/2018 навчального року»,навчальний рік повинен завершуватися не пізніше 1 липня. Це стосується не тільки школярів, але й студентів. До початку липня студенти мають скласти сесію, а також перше перескладання. Друге та третє перескладання назначаються вже на наступний навчальний рік. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

Детальніше...

Умови призначення пільгової пенсії та виплати грошової допомоги при виході на пенсію педагогам

465611Відповідно до статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Пунктом е) статті 55 цього закону (після внесення до нього змін законами № 213-VIII від 02.03.2015 та № 911-VIII від 24.12.2015) установлено, щоправо на пенсію за вислугу років мають працівники освіти після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за Переліком, що затверджується у порядку, який – визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015  – не менше 25 років.

Детальніше...

З офіційних джерел