Соціально-економічний напрямок

Гарантії при скороченні для працівників установ і організацій, обраних до складу профспілкових органів.

Скорочення - це зменшення чисельності (штату) працівників. Відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс) скорочення є різновидом змін в організації виробництва і праці. Такі зміни, відповідно до статті 40 Кодексу є підставою для розірвання трудового договору яке відбувається з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Детальніше...

Дотримуємося умов оплати праці педагогічних працівників таборів з денним перебуванням

До роботи у таборах з денним перебуванням залучають педагогічних працівників тих навчальних закладів, на базі яких організовано ці табори. Як же оплачується праця таких педагогічних працівників?

Детальніше...

До порядку розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації педагогічних працівників ( вчителів, вихователів, керівників гуртків).

Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників  гуртків навчальних закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження

(навчання, викладання і виховання) проводиться у повній відповідності з кількістю педагогічних працівників, мережею класів, груп і гуртків на основі навчального плану закладу. При цьому уповноважений власником представник - керівник навчального закладу зобов’язаний дотримуватися такого порядку розподілу педагогічного навантаження: 

Детальніше...

Трудовий договір та його види

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу в установі, організації або з фізичною особою, отже трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. 

Кодексом законів про працю України дано визначення трудового договору.

Детальніше...

Встановлення педагогічного навантаження працівникам ДНЗ

Педагогічне навантаження працівника дошкільної освіти – це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.)

Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України) і затверджується відповідним органом управління освітою.

Детальніше...

З офіційних джерел