Соціально-економічний напрямок

Складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу

Відповідно до ст.142 Кодексу законів про працю України  трудовий розпорядок в установах, організаціях визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації на основі типовивих правил. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993р № 455 ( із змінами).

Надаємо покроковий алгоритм складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу

Детальніше...

На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у листопаді

Детальніше...

На допомогу профспілковому активу

Важливі справи у жовтні

Детальніше...

Новий державний стандарт початкової школи

2012 -2013 навчальний рік є особливим для початкової школи. Оскільки з 1 вересня розпочалося поступове впровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи.

Детальніше...

Порядок накладання дисциплінарних стягнень у навчальному закладі

Відповідно до пункту 3 ст.40 КЗпП України роботодавець вправі розірвати трудовий договір на підставі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов»язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Якого працівника слід вважати таким, що систематично порушує трудову дисципліну?

Детальніше...

З офіційних джерел