Соціально-економічний напрямок

Заклад дошкільної освіти перебуває у простої: чи потрібно в новому навчальному році видавати новий наказ ?

876540Простій— це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворот­ною силою або іншими обставинами (ст.34 КЗпП). Наявність укриття в сучасних умовах воєнної агресії можна віднести до технічних умов, необхідних для виконання роботи, адже без укриття неможливо забезпечити безпеку працівників і вихованців. Тому в умовах воєнного стану за наявності небезпеки життю та здоров’ю працівників і вихованців роботодавець може оголосити простій на весь час, поки перебувати в закладі освіти без укриття буде небезпечно. Підставою для продовження простою є воєнна агресія РФ, відсутність укриття та продовження воєнного стану в країні. Оголосити простій можна кількома засобами, наприклад:

Детальніше...

КОНСУЛЬТАЦІЯ. ЩЕ РАЗ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА З ЙОГО ТРУДОВИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

1111111111210На «профспілкову гарячу лінію» звернулися з питання про обов’язковість наявності посадової інструкції як документа, яким визначені трудові обов’язки працівника.

Статтею 31 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) заборонено вимагати від громадянина виконання роботи, не обумовленої його трудовим договором.

Відповідно до статті 29 КЗпП встановлено обов’язок роботодавця повідомляти працівників про їх права та обов’язки до початку роботи.

Детальніше...

Чи виплачувати при звільненні компенсацію за невикористану щорічну відпустку працівникові, що перебував у відпустці без збереження зарплати?

654322222Працівниця за робочий період 01.09.2022 — 31.08.2023 вісім місяців перебувала у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану. Чи потрібно їй оплатити компенсацію за щорічну відпустку при звільнені за цей робочий рік?

Так, період відпустки без збереження заробітної плати зараховуйте до стажу роботи для щорічної основної відпустки. Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96‑ВР (далі — Закон про відпустки).

Детальніше...

Як нараховується педагогічний стаж?

90009999Педагогічний стаж – це час роботи на педагогічних та науково-педагогічних посадах. Весь перелік таких посад визначений в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічним та науково-педагогічних працівників».
Отже, якщо працівник прийнятий на таку посаду, педагогічний стаж починає нараховуватись автоматично з дня початку роботи. Жодних додаткових дій зі сторони працівника чи роботодавця робити не потрібно.

Детальніше...

У Положенні про заклад дошкільної освіти — зміни КМУ

 9000999Постановою від 26.09.2023 № 1022 уряд вніс зміни у Положення про заклад дошкільної освіти.

Документ доповнено новим розділом «Зарахування, переведення та відрахування вихованців державних (комунальних) закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану».

Детальніше...

З офіційних джерел