Призначення на посаду та звільнення з посади керівника загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності

Керівник загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності прийнятий на роботу відділом освіти районної державної адміністрації. Чи можлива законна передача таких повноважень від відділу освіти до районної ради?

 

Статтею 143 Конституції України встановлено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації, установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю.

Згідно з пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями) до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Частиною 1 статті 18 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ (із змінами та доповненнями) визначено, що навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази та педагогічних кадрів.

 

У частині 1 статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-ХІV (із змінами та доповненнями) зазначено, що державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх та мовних потреб за наявності необхідної кількості учнів (вихованців) відповідно до встановлених нормативів наповнюваності класів, необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Частиною 4 статті 20 Закону України «Про освіту» встановлено, що керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою.

Зазначена норма також встановлена пунктом 93 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, відповідно до якого, керівник державного та комунального закладу та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

Отже, призначення на посаду та звільнення з посади керівника загальноосвітнього навчального закладу комунальної форми власності здійснює  виключно  орган  управління  освітою.

З офіційних джерел