Індексація заробітної плати педагогічних працівників

Чи здійснюється індексація заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у зв’язку з підвищенням ставок заробітної плати та виплатою 20-відсоткової надбавки з 1 вересня 2011 року? 

 

     Індексація грошових доходів — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг.

     Індексація грошових доходів, у тому числі заробітної плати, здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17 липня 2003 р. № 1078.

 

    Відповідно до цих законодавчих актів індексації підлягає сума заробітної плати у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

     Пунктом 5 Порядку встановлено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів. Індексація грошових доходів, отриманих за цей місяць, не проводиться. Для проведення подальшої індексації здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін, починаючи з наступного місяця. Якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми індексації, нарахованої відповідно до цього Порядку, подальша індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4 Порядку.

     Для визначення права на подальшу індексацію сума підвищення заробітної плати порівнюється з сумою індексації, обчисленою з величини прожиткового мінімуму того місяця, в якому відбулося підвищення заробітної плати працівника.

    Статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» прожитковий мінімум у 2011 році для працездатних осіб встановлено з 1 січня у розмірі 941 гривня, з 1 квітня — 960 гривень, з 1 жовтня — 985 гривень, з 1 грудня — 1004 гривні. Цією статтею у такому ж розмірі затверджено мінімальну заробітну плату.

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (з урахуванням змін) посадові оклади працівників бюджетних установ, у тому числі дошкільних навчальних закладів, з 1 вересня підвищено на 0,94 відсотка у зв’язку із збільшенням з 635 гривень до 641 гривні розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду.

    З метою забезпечення диференціації між посадовими окладами працівників, посади яких віднесено до 1–7 тарифних розрядів, постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 року їх затверджено у дещо більших розмірах, порівняно із обчисленими із застосуванням величини посадового окладу працівника першого тарифного розряду.

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. №  373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» педагогічним працівникам, у тому числі дошкільних навчальних закладів, з 1 вересня 2011 року запроваджено виплату 20-відсоткової надбавки.

    У зв’язку з підвищенням заробітної плати за цими двома підставами, вересень місяць буде вважатися базовим при обчисленні індексу споживчих цін для подальшої індексації тим працівникам, сума збільшення заробітної плати у яких перевищує суму індексації, нараховану за цей місяць.

З офіційних джерел