Присвоєння кваліфікаційних категорій

Чи має право педагогічний працівник, який закінчив педагогічне училище у 1992 році, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»?

 

     Відповідно до пункту 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

 

     При встановленні зазначеним працівникам тарифних розрядів враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, що характеризують його професійну діяльність.

     Пунктом 4.8 Типового положення передбачено, що педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти та працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії:

-         «спеціаліст другої категорії» — за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років;

-         «спеціаліст першої категорії» — за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше п’яти років;

-         «спеціаліст вищої категорії» — за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше восьми років.

     Отже, лише після отримання працівником відповідної повної вищої освіти та за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років, він може атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».

 

З офіційних джерел