ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

Зразок протоколу зборів первинної профспілкової організації 

 

Найменування вищого за підпорядкуванням профоргану

Найменування первинної профспілкової

ПРОТОКОЛ

профспілкових зборів 

10.04.11                                     м. Миколаїв                                №4

Перебуває на обліку _______ членів профспілки

Присутні на зборах ________ членів профспілки

Запрошені: (прізвища, ініціали, посади; або вказується загальна кількість запрошених та робиться запис: "Список на ___ арк. додається").

Голова зборів – Корольчук А.М.

Секретар зборів – Васильєва В.В.

Якщо обирається президія зборів, то зазначається:

Головував (головували) ____________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дотримання у навчальному закладі норм чинного трудового законодавства України.

Доп. Кондратюк В.М., заступник голови профкому.

2. Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку членів профспілки та їх дітей.

Доп. Сацюк П.П., голова комісії з соціального страхування.

3. Різне.

І. СЛУХАЛИ:

Кондратюк В.М. - (короткий чи повний виклад змісту доповіді або запис: "Доповідь на __ арк. додається").

ВИСТУПИЛИ:

Марченко К.Ф., вчитель трудового навчання: Слід зазначити, що у нашому навчально-виховному закладі… (далі подається зміст виступу).

Крильчук О.М., вихователь групи продовженого дня: - У нашій школі проводиться значна робота щодо дотримання норм чинного трудового законодавства... (далі подається зміст виступу).

Савчук С.В., заступник директора з господарської роботи. член профкому: - Необхідною умовою продуктивної праці є систематичне дотримання ... (далі подається зміст виступу).

Запитання до доповідача і відповіді на них протоколюються в міру виступів за такою формою:

Павлов І.С., учитель історії: - Коли ми зможемо ознайомитися із записами у трудових книжках?

Бойченко В.Є., директор школи: - Це можна буде зробити протягом наступного тижня.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Відзначити роботу дирекції і профкому . . .

2. З метою запобігання порушень . . .

3. ... і т.д.

(У випадку, коли постанова додається, робиться такий запис: "Постанова на __ арк. додається").

Наводяться результати голосування (наприклад: "Голосували одноголосно" чи "Постанова прийнята одноголосно".

або "Голосували за ________, проти __________, утримались _______").

II. СЛУХАЛИ:

Сацюк П.П. - (короткий чи повний виклад змісту доповіді чи запис: ''Доповідь на ___ арк. додається"),

ВИСТУПИЛИ:

Сидоренко М.П., член профкому, вчитель математики: -Профспілковою організацією школи ... (далі подається зміст виступу).

Гриців Т.С., електрик: - Я вважаю, що ... (далі подається зміст виступу).

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. План оздоровлення членів профспілки та їх дітей на 20__ рік затвердити.

2. Адміністрації навчально-виховного закладу та його профкому...

3. ...і т.д.

(У випадку, коли постанова додається, робиться такий запис: "Постанова на __ арк. додається").

         Наводяться результати голосування. (наприкдад:"Голосували одноголосно" чи "Постанова прийнята одноголосно" або "Голосували за _____, проти _____, утримались ________.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Корольчук А.М., голова профкому:- Нам необхідно обговорити й деякі інші питання, що стосуються роботи профорганізації (далі подається зміст виступу) або перелік питань, які обговорювалися).

ВИСТУПИЛИ:

Бабенко С.В., вчитель інформатики: - Нам необхідно ... (далі подається зміст виступу).

Гайдамака Д.В., вчитель укр. мови і літератури: - Варто було б ... (далі подається зміст виступу).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Інформацію голови профкому Корольчук А.М. взяти до відома.

2. Звернутися в міську організацію профспілки щодо…

3. Доручити профкому до «__» _______ 20__ р. вивчити питання і …

(наводяться результати голосування).

 

Голова зборів              _________________             Корольчук А.М.

Секретар зборів           _______________                 Васильєва В.В.

 

 

Зразок протоколу засідань профспілкового комітету

Найменування вищого за підпорядкуванням профоргану

Найменування первинної профспілкової організації

ПРОТОКОЛ

засідання профспілкового комітету ЗОШ №_____

 

Від «__» ___________ 20__ р.                                                   №____

Присутні: ___________________

Відсутні:____________________

Порядок денний

1 Про план роботи профкому та постійно діючих комісій на 20__ рік

2. Про графік відпусток працівників школи на 20__ рік.

3. Аналіз доцільності використання профспілкових коштів за попередній рік.

 

І. Слухали: голову профспілкового комітету про план роботи профкому та постійно діючих комісій на 20__ рік.

ВИСТУПИЛИ: 1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

ПОСТАНОВИЛИ:

1. План роботи профспілкового комітету та постійно діючих комісій на 20__ рік з доповненнями і змінами затвердити.

2. Контроль за виконанням планів покласти на заступника голови профспілкового комітету або організаційно – масову комісію ПК.

ІІ.СЛУХАЛИ: директора школи про графік відпусток працівників школи на 20__ рік.

ВИСТУПИЛИ:_______________________________________________________

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Погодитися з графіком відпусток працівників школи на 20___ рік.

2.Ознайомити всіх працівників школи з графіком відпусток на 20___ рік.

ІІІ. СЛУХАЛИ: скарбника профспілкового комітету про аналіз доцільності використання профспілкових коштів за попередній рік.

ВИСТУПИЛИ: ______________________________________________________

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Інформацію про доцільність використання профспілкових коштів за попередній рік прийняти до відома.

2.Активізувати роботу по використанню профспілкових коштів на допомогу малозабезпеченим, проведення заходів, пов'язаних з відпочинком членів профспілки та їх дітей.

3.Звернутися з клопотанням до міського комітету профспілки про надання матеріальної допомоги працівникам, в сім'ях яких склалися тяжкі умови.

 

Голова профспілкової організації

М.П.

З офіційних джерел