Рекомендації щодо складання розкладу уроків: крок за кроком

Розклад уроків — це документ, що оптимізує навчально-виховний процес, регламентує трудовий ритм впливає на творчу віддачу вчителів та учнів. Під час складання розкладу уроків для 5-11-х класів  необхідно дотримуватися вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63.

Крок 1. Готуємо допоміжні матеріали :

-  робочий навчальний план;

- навчальні програми з предметів робочого навчального плану;

-  інформація про мережу класів;

- інформація про наявність навчальних кабінетів і про закріплення їх за вчителями (класами);

-розподіл педагогічного навантаження вчителів;

- розподіл класного керівництва;

-  інформація про вчителів, які є сумісниками;

- інформація про вільний день голові профспілкового комітету для виконання громадських доручень;

Крок 2. Заповнюємо довідкову таблицю:

 Вона має містити дані про кожного вчителя.

• Прізвище, ім’я, по батькові;

• Предмет, який учитель викладає;

Зверніть увагу!Якщо вчитель викладає декілька предметів, то у довідковій таблиці потрібно зазначити тижневе навантаження з кожного предмета окремо та загальне тижневе навантаження.У довідковій таблиці необхідно зазначити кількість годин з кожного предмета в кожному класі відповідно до робочого навчального плану.

Крок 3. Заповнюємо допоміжну таблицю :

Заповнюэмо допоміжну таблицю у  такий послідовності:

- уроки вчителів-сумісників та адміністрації, а також учителів, чиї уроки з різних причин зафіксовані за днями тижня або за годинами дня;

- уроки фізичної культури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, оскільки на один день в одному і тому самому класі можна ставити лише один з цих предметів;

- уроки іноземної та української мов, бажано без «вікон» і насамперед у ті дні, коли в розкладі конкретного класу є уроки фізичної культури, трудового навчання. Це дає змогу раціональніше використовувати навчальні кабінети у школі;

-  уроки вчителів-«предметників»: спочатку тих, які мають здвоєні уроки, а потім решти вчителів-«предметників»;

- уроки вчителів-«предметників», за якими не закріплені навчальні кабінети;

Крок 4. Перевіряємо правильність розстановки уроків;

Крок 5. Складаємо розклад уроків ;

Зверніть увагу!При складанні розкладу уроків необхідно враховувати, те, щобіоритмічний оптимум розумової працездатностіприпадає на 10-12 години. У цей час відзначається найбільша ефективність засвоєння матеріалу за найменших психофізіологічних витрат організму. Тому в розкладі уроків більш складні предмети для учнів основної та старшої школи потрібно ставити на 2-4-ий уроки.

Крок 6. Остаточно перевіряємо розклад уроків ;

Для остаточної перевірки розкладу уроків заступнику директора школи необхідно:

• підрахувати по горизонталі тижневе навантаження кожного вчителя, а по вертикалі — переконатися, що у розкладі кожного класу немає «вікон»;

• з’ясувати, чи не збігаються уроки по днях (коли в одному й тому ж класі одночасно повинні давати уроки різні вчителі);

• усунути зайві «вікна» в учителів-«предметників»;

• раціональніше розмістити «складні» уроки;

• з’ясувати наявність методичних днів для вчителів;

• перевірити обґрунтованість здвоєних уроків з предметів тощо.

Крок 7. Оцінюємо розклад уроків за ступенем складності ;

Крок 8. Проводимо експертизу розкладу уроків ;

Метоюекспертизи розкладу уроків є:

• встановлення відповідності розкладу уроків санітарно-гігієнічним нормам, іншим нормативним документам, віковим особливостям учнів;

• пошук шляхів досягнення високого освітнього результату за одночасного збереження соматичного здоров’я учнів.

Крок 9. Затверджуємо розклад уроків та погоджуємо  з профспілковим комітетом навчального закладу; ( ст. 247 КЗпП України, ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», та п.5.3.19 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки).

З офіційних джерел