Надбавки педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом

Значна кількість педагогічних працівників навчальних закладів працюють за сумісництвом. Чи мають вони право на виплату премій, надбавок за вислугу років та престижність праці, винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення?

Статтею 102-1 Кодексу законів про працю України, статтею 19 Закону України «Про оплату праці», пунктом 5 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43№ 43 встановлено, що оплата  праці  сумісників  провадиться  за  фактично  виконану  роботу.

Незалежно від отримуваної працівником заробітної плати за основним місцем роботи, робота за сумісництвом оплачується відповідно до посади, яку він обіймає.

Обчислення заробітної плати працівників освіти, зокрема й тих педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557 (зі змінами та доповненнями, далі — Наказ № 557).

 

Надбавка  за  вислугу  років

Надбавки за вислугу років, що гарантовані статтею 57 Закону України «Про освіту», виплачуються педагогічним працівникам, у тому числі тим, які працюють за сумісництвом, відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 та частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну  освіту»  від  31  січня  2001  року  №  78.

 

Надбавка  за  престижність  праці

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ та закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 березня 2011 року № 373, яка набирає чинності з 1 вересня 2011 року, надбавка за престижність праці у розмірі 20-ти відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, також  виплачується.

Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується  працівником.

 

Преміювання  педагогічних  працівників,

які  працюють  за  сумісництвом

Чинним законодавством України не встановлено обмежень щодо виплати такої винагороди за працю, як преміювання, педагогічним працівникам, які працюють  за  сумісництвом.

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу № 557 керівникам навчальних закладів, установ освіти надано право затверджувати порядок та розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску у загальні результати роботи  у  межах  коштів  на  оплату  праці.

 

Винагорода  за  сумлінну  працю,

зразкове  виконання  службових  обов’язків

Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам, які працюють у навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом, не виплачується. Така норма зазначена у пункті 1 Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року № 898.

 

Допомога  на  оздоровлення

У спільному роз’ясненні Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки освіти і науки України від 11 червня 2001 року № 1/9-223 та № 02-8/267 зазначено, що виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки провадиться педагогічним працівникам у розмірі посадового окладу  (ставки  заробітної  плати)  лише  за  місцем  основної  роботи.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, відповідно до чинного законодавства України на загальних підставах.

 

З офіційних джерел