Робота за сумісництвом та виконання обов’язків класного керівника

Чи може бути класним керівником вчитель музики, який два дні на тиждень працює за сумісництвом у загальноосвітньому навчальному закладі, розміщеному  у  сусідньому  селищі?

 

Згідно з пунктом 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 06.09.2000 року № 434 (із змінами та доповненнями) обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою. Ці обов’язки може виконувати педагогічний працівник навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний  стан  здоров’я  якого  дозволяє  виконувати  ці  обов’язки.

 

Положенням № 434 не встановлено обмежень щодо посад педагогічних працівників, на  яких  можуть  бути  покладені  обов’язки  класного  керівника.

Пунктом 2.6 Положення № 434 визначені обов’язки класного керівника, зокрема, абзацом 2 передбачено, що класний керівник зобов’язаний здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) Статуту та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, інших документів, які регламентують організацію навчально-виховного процесу. Це передбачає здійснення  класним  керівником  щоденного  педагогічного  контролю.

Отже, виконання обов’язків класного керівника вчителем, який кілька днів на тиждень працює за сумісництвом у загальноосвітньому навчальному закладі, розміщеному у сусідньому селищі, є недоцільним. Проте остаточне рішення про виконання вищезазначеним вчителем обов’язків класного керівника приймає керівник  навчального  закладу.

З офіційних джерел