ВОГОНЬ РОЗУМУ ТА КРАСИ

Снігурівська районна організація профспілки працівників освіти і науки України

представляє творчий портрет вчителя Червонозірської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Снігурівської районної ради 

Кугляр Тетяну Іванівну  

 

Учителю! Ти - наче нездоланність.

Крізь все проносиш іскру доброти,

Щоб засвітити в серденьку дитячім

Вогонь священний розуму й краси!

 

     Учитель хімії та біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти України, Кугляр Тетяна Іванівна без перебільшення є одним з кращих педагогічних працівників району.

     За 37 років роботи на освітянській ниві вчителька завжди дотримувалась думки, що не існує універсальної методики для активізації пізнавальної діяльності учнів. Тетяна Іванівна вважає, що найкращим є той метод, який дає найкращий результат. А результат залежить від індивідуальних особливостей учня та вчителя, специфіки класу і навчального предмета.

     На першому місці у Тетяни Іванівни є педагогіка співпраці учасників навчального процесу. Методика роботи Т. І. Кугляр полягає у поєднанні традиційних навчальних методів із новітніми заради формування особистості. Головне в її досвіді - впровадження новітніх технологій на основі науково-методичних здобутків, перевірених досвідом. На уроках педагог створює такі умови, щоб у першу чергу викликати інтерес до предмета.

     У педагогічній діяльності Тетяни Іванівни на першому плані особистісно-орієнтоване навчання, яке забезпечує розвиток і саморозвиток учня, виходячи з його індивідуальних особливостей як суб'єкта навчання і його предметної діяльності. На думку педагога, діяльнісний компонент змісту освіти озброює учнів технологією самовизначення та самореалізації.

     Основні види діяльності, які використовує Тетяна Іванівна:

  • загальнонавчальна: способи пошуку інформації; робота з літературою; навички        спілкування; методи взаємонавчання;
  • пізнавальна діяльність: інтелектуальні мислительні операції (аналіз, синтез, аналогія, тощо); спостереження; досвід (експеримент, диференціація, інтеграція); методи миттєвого пізнання і т.д.;
  • перетворювальна (творча) діяльність; способи виявлення протиріч; формулювання проблеми; гіпотеза, метод проектів, алгоритм винаходу, тощо;
  • самоорганізуюча діяльність; способи самостійної постановки цілей; самоаналіз, самоконтроль, само оцінювання, рефлексія;
  • дослідницька діяльність учнів на уроках хімії, як запорука успішного засвоєння навчального матеріалу.

     Кугляр Т.І. впевнена, що велике значення для оволодіння діяльнісними знаннями має рефлексія - процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів. Мета рефлексії - пригадати, виявити та усвідомити основні складові навчальної діяльності, її мету, способи діяльності, отримані результати. Форми освітньої рефлексії, які застосовує вчитель: завдання, усне обговорення, письмове тестування, графічне зображення змін тощо.

     Для реалізації особистісно орієнтованого підходу у викладанні хімії учитель впроваджує цикл проектного навчання, який включає продумування, розробку, впровадження і емоційну підтримку учнівського проекту.

     У 1995 році учителю присвоєно звання «Учитель-методист», а пізніше й «Відмінник освіти України». В арсеналі нагород Тетяни Іванівни – Почесна грамота Міністерства освіти Української РСР, грамоти управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, грамоти відділу освіти Снігурівської райдержадміністрації, подяки дипломи…

     Тетяні Іванівні є ким гордитися і за кого радіти. Жоден конкурс природничого спрямування не проходить без участі вихованців цієї вчительки. Учні педагога є неодноразовими переможцями олімпіад та природничих конкурсів не лише на обласному рівні, а й на Всеукраїнському. За результативну роботу педагога з учнями на навчально-дослідній ділянці у жовтні 2005 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді оголосив подяку Кугляр Т. І.

    Найвищою нагородою за педагогічну діяльність для Тетяни Іванівни стало обрання її делегатом ІІ Всеукраїнського з’їзду вчителів України від Снігурівського району. У 2008 році Кугляр Тетяна Іванівна брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави» при Інституті Обдарованої Дитини АПН України. Її виступ «Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської школи» надруковано в матеріалах конференції та в науково-практичному освітньо-популярному журналі «Обдарована дитина». У 2011 році Тетяна Іванівна брала участь в обласному семінарі для керівників секцій учнівських наукових товариств МАН відділень хімії,біології,екології і аграрних наук.

     Дітищем вчителя біології є навчаль­но-дослідна ділянка, створена 15 років тому. Учні та вчителька гордяться її пар­ковою зоною, селекційно-генетичною ді­лянкою, школкою-розсадником, гарними квітниками.

    Вдячні випускники, які пов'язали свою професію з природничими наука­ми та педагогікою, при зустрічі говорять: «Спасибі Вам, Тетяно Іванівно, за наполе­гливу працю з нами, за підтримку і порозу­міння. Спасибі за те, що навчили вчитися, допомогли визначити своє місце в житті і самоствердитись».

     Майстри перетворюють сіре, буден­не на незвіданий шлях до далеких зірок. По праву ім'я майстра гордо несе і Тетяна Іванівна Кугляр. Вона у пошуку на шляху вирішення освітянських проблем. Заслу­жено користується повагою за працьови­тість, високі здобутки, щирість душі, тур­боту про свою сільську школу.

Голова райкому профспілки                В. О. Кисіль

 

 

 

 

 

 

 

 

З офіційних джерел