Право голів, їх заступників, керівників структурних підрозділів та працівників місцевих державних адміністрацій на здійснення викладацької діяльності.

Згідно з підпунктом «в» пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-VI (далі — Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції») державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування є особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а також суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Статтею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлені обмеження для зазначених вище осіб щодо сумісництва та суміщення основної роботи з іншими видами діяльності.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, зокрема, державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування, забороняється займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, якщо інше не передбачено Конституцією України або законами України.

Отже, працівники відділів освіти місцевих державних адміністрацій, які мають статус державного службовця, можуть поєднувати державну службу з викладацькою діяльністю.

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року № 586-ХІV голови, їх заступники, керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть суміщати свою службову діяльність з іншою, у тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час.

Стаття 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не містить жодних обмежень щодо часу виконання державними службовцями викладацької роботи у позаробочий чи основний робочий час.

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що голови, їх заступники та керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій можуть суміщати свою службову діяльність з викладацькою роботою у позаробочий час, а усі інші працівники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів мають право поєднувати державну службу з викладацькою діяльністю як у позаробочий, так і в основний робочий час.

З офіційних джерел