Оплата праці педагогічним працівникам за групи продовженого дня

Відповідно до п. 20 Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009р.№1121, оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня ( далі – ГПД) проводиться відповідно до законодавства. 

Оплата праці вихователя ГПД

Робочий час вихователів ГПД загальноосвітніх навчальних закладів регулюється графіком роботи вихователів ГПД, складеним відповідно до їхнього педагогічного навантаження на тиждень та затвердженим наказом керівника навчального закладу.

Педагогічне навантаження вихователя ГПД – 30 годин виховної роботи протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку.

         Встановлення педагогічного навантаження здійснюється в ході проведення тарифікації.

         Під час визначення педагогічного навантаження слід враховувати наступне:

-         обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується ( абз.3 п.63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників, від 15.04.1993№102, далі - Інструкція №102). Робота понад установлену норму навчального навантаження в цьому ж навчальному закладі не є сумісництвом;

-         педагогічне навантаження обсягом менше тарифної ставки, передбаченої законодавством, встановлюється тільки за письмовою згодою педагогічного працівника;

-         встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року ( п.68 Інструкції №102);

Згідно з п. 68 Інструкції №102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти ( зокрема, вихователів ГПД) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень ( в цьому випадку – 30 год. на тиждень).

Приклад обчислення розміру місячної заробітної плати вихователя ГПД

Вихователю ГПД загальноосвітнього навчального закладу, який має23 роки стажу педагогічної роботи, встановлено 30 – годинне педагогічне навантаження, тобто ставка. Цей працівник також має 10 викладацьких годин музики в початкових класах, як вчителю йому встановлено ставку заробітної плати за 12 – м тарифним розрядом за ЄТС, а як вихователю – за 11-м.

Обчислимо місячну заробітну плату цього педагогічного працівника вихователя ГПД

Складники заробітної плати

Розрахунок

Підстава

Розмір місячної заробітної плати за виконання роботи на посаді

Ставка заробітної плати ( 11 –й   тарифний розряд, 1-ша кваліфікаційна категорія)

1678,00грн.

Наказ МОН України від   26.09.2005р. №557 ( із змінами, далі – наказ №557)

Надбавка з «престижність праці»

1678,00грн. x20%=335,60 грн.

Постанова КМ України від   23.03.2001 №373( далі Постанова №373)

Надбавка за вислугу років

1678,00 x 30%=503,40 грн.

Порядок виплати надбавок за   вислугу років педагогічним та науково – педагогічним працівникам навчальних   закладів і установ освіти, затверджений постановою КМ України від 31.01.2001   №78 ( із змінами , далі - Порядок №78)

Розмір місячної заробітної плати за виконання роботи на посаді вихователя ГПД : 1678,00+335,60+503,40= 2517,00( грн.).

Обчислимо місячну заробітну плату за виконання роботи на посаді вчителя

Ставка заробітної плати вчителя

1806,00 грн.

Наказ №557

Розмір місячної заробітної плати за 10-годинне   педагогічне навантаження на посаді вчителя

1806,00 грн. x10 год. : 18 год.= 1003,33грн.

Наказ №557

Надбавка з «престижність праці»

1003,33 грн. x 20% = 200,67 грн.

Постанова №373

Надбавка за вислугу років

1003,33 x 30% =301,00 грн.

Постанова №78

Розмір місячної заробітної плати за виконання роботи на посаді вчителя: 1003,33+200,67+301,00= 1505,00( грн.)

Всього місячна заробітна плата педагогічного працівника : 2517,00+1505,00=4022(грн.)

Приклад обчислення розміру місячної заробітної плати вчителя, який суміщає посаду вихователя ГПД

Учитель загальноосвітнього навчального закладу має вищу кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «вчитель - методист». У цьому ж навчальному закладі він працює вихователем з 10- годинним педагогічним навантаженням на тиждень.

Щоб обчислити місячну заробітну плату цього вчителя, спочатку визначимо розмір ставки заробітної плати, з якої йому нараховують заробітну плату за виконання роботи на посаді вихователя та на посаді вчителя. Так, особам, які за наслідками атестації отримали вищу кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», встановлюють 12 – й тарифний розряд за ЄТС, якому станом на 1 вересня 2013 року відповідає ставка заробітної плати розміром 1806 грн. ( Наказ №557).

Звертаємо увагу на те, що вища кваліфікаційна категорія « спеціаліст вищої категорії», яку отримав цей працівник за посадою вчителя, поширюється на все його педагогічне навантаження до наступної атестації, при проходженні підвищення кваліфікації і за посадою вихователя ГПД. Отже, вчителю за години виховної роботи в ГПД нараховуватимуть заробітну плату, враховуючи наявну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» за умов проходження підвищення кваліфікації за посадою вихователя ГПД.

Підвищення ставки заробітної плати за педагогічне звання «вчитель – методист» за посадою вихователя ГПД не здійснюватимуть, оскільки його здійснюють лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. ( п. 24 Інструкції №102).

Обчислимо розмір заробітної плати цього працівника за 10 год. виховної роботи в ГПД:

1806грн. x 10 год.:30год =602,00грн.

Крім того, слід визначити розмір надбавки за вислугу років за вказані години. Так, потрібно врахувати стаж педагогічної роботи цього працівника ( Порядок № 78), а також нарахувати надбавку «за престижність праці», яка відповідно до Постанови № 373 становить 20 %.

Доплати за ГПД керівним кадрам навчального закладу

Чинними нормативно – правовими документами передбачено матеріальне стимулювання керівних кадрів навчального закладу за організацію і роботу ГПД.

Відповідно доп.35 Інструкції №102 керівникам шкіл та їх заступникам з навчальної роботи, в обов»язки яких входить керівництво групами продовженого дня ( за наявності в закладі не менше двох таких груп), посадовий оклад підвищується на 5 %. Якщо в штатах школи є два і більше заступники директора по навчальній роботі, то посадовий оклад підвищується лише одному, в обов»язки якого входить керівництво групами продовженого дня. підвищення окладів в цих розмірах провадиться незалежно від того, отримують вони повний оклад чи ні.

У початкових школах, де посада директора не передбачена, доплата за ГПД провадиться вчителю, на якого покладені обов»язки по керівництву школою.

Розглянемо на конкретних прикладах, як обчислити розміри доплат за ГПД керівним кадрам навчального закладу.

Приклад обчислення розміру доплати за ГПД керівникові навчального закладу

За розпорядженням начальника відділу освіти керівнику навчального закладу встановлено посадовий оклад за 15 – м тарифним розрядом за ЄТС у розмірі 2198 грн. У навчальному закладі функціонує дві групи продовженого дня.

Обчислимо розмір доплати за ГПД керівникові навчального закладу :

21198грн. x 5% = 109,90 грн.

Приклад обчислення розміру доплати за ГПД заступникові директора з навчально – виховної роботи

Посадовий оклад заступникові директора з навчально – виховної роботи встановлюють на 5-15 % нижче від розміру посадового окладу керівника навчального закладу. Право встановлювати розмір посадового окладу заступникові директора з навчально - виховної роботи має керівник навчального закладу ( п. 4 Постанови №1298)

Так, за наказом керівника навчального закладу заступникові директора з навчально – виховної роботи встановлено посадовий оклад на 10% нижчий від окладу керівника навчального закладу, тобто

2198грн.x 90% = 1978,20 грн.

Припустимо, що заступник директора з навчально – виховної роботи працює на 0,5 ставки. Обчислимо розмір його заробітної плати:

1978,20 x 0,5 ставки = 989,10 грн.

Обчислимо розмір доплати за ГПД заступникові директора з навчально – виховної роботи, який працює на 0,5 ставки:

989,10 грн.x 5% = 49,46 грн.

Обчислимо розмір заробітної плати заступника директора з навчально - виховної роботи, який працює на 0,5 ставки . враховуючи розмір доплати за ГПД:

989,10 + 49,46=1038,56 грн.

Розмір підвищення посадового окладу ( ставки заробітної плати) впливає на формування посадового окладу ( ставки заробітної плати), тобто створює його новий розмір ( п. 34 Інструкції №102).

З урахуванням цього підвищення , тобто з новоствореного посадового окладу, цим працівникам установлюються надбавки за вислугу років, « престижність праці».

З офіційних джерел