Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 затверджено Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Наказ набуває чинності з 30 вересня 2013 року.

Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (далі — Типового положення), містять норми щодо атестації педагогічних працівників, раніше не передбачені Типовим положенням, а також ряд нововведень, які полягають у запровадженні атестації керівників навчальних закладів та їх заступників.

Починаючи з 30 вересня 2013 року згідно з новим пунктом 1.6, яким доповнено розділ І Типового положення, призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

З урахуванням змін згідно з пунктом 1.9 Типового положення позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обовязків.

З урахуванням змін згідно з пунктом 3.1 Типового положення списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, складають та подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою.

Розділ ІІІ Типового положення доповнено новим пунктом 3.4 наступного змісту:

«У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує:

виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;

результати державної атестації навчального закладу;

результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);

додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;

підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;

ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;

додержання педагогічної етики, моралі;

звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;

аналіз розгляду звернень громадян».

З урахуванням змін згідно з пунктом 3.5 Типового положення характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти.

Характеристика має містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обовязків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних обєднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення.

Розділ ІІІ Типового положення доповнено новими пунктами 3.6 та 3.7 наступного змісту:

«3.6. На особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.

3.7. При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду».

З урахуванням змін згідно з пунктом 3.8 Типового положення атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня до 1 квітня, II рівня до 10 квітня, III рівня до 25 квітня.

Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.

Розділ ІІІ Типового положення доповнено новим пунктом 3.9 наступного змісту:

«Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує якість виконання ними посадових обов’язків».

Розділ ІІІ Типового положення доповнено новим пунктом 3.14 наступного змісту:

«За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;

рекомендувати для призначення на посаду керівника;

рекомендувати для зарахування до кадрового резерву».

З урахуванням змін згідно з пунктом 3.23 Типового положення атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.

Розділ ІІІ Типового положення доповнено новим пунктом 3.30 наступного змісту:

«Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії».

З офіційних джерел