Зміцнюємось організаційно.

alt

Процеси, що відбуваються у соціально-економічному житті українського суспільства вимагають від освітянської профспілки зміцнення її ланок, удосконалення форм і методів роботи з активом, ефективної співпраці з органами влади, бо захистити права та інтереси працівників можуть лише організаційно міцні профспілки.

В Казанківській районній організації профспілки працівників освіти 25 первинних профорганізацій, в яких згідно статистичного обліку нараховується 1026 членів профспілки.

В цілому організація стабільна, працездатна. Цим я завдячую, в першу чергу, головам профкомів, які на місцях організовують роботу з членами профспілки таким чином, що у працівників навчальних закладів є мотивація профспілкового членства, зокрема правовий і соціально-економічний захист, оздоровлення членів профспілки та їх дітей, турбота про охорону праці та духовний розвиток, організація спортивно-масової та культурно-масової роботи, матеріальна підтримка.

Вважаю, що на сьогоднішній день в районній профорганізації створено дієвий профспілковий актив.

Це голови профкомів з великим життєвим та педагогічним досвідом роботи: Соляник Наталія Іллівна, голова профкому Казанківської зош І-ІІІст №2, Фурсова Ольга Олександрівна, голова профкому Казанківської зош І-ІІІст № 1, Вєзнюк Олена Іванівна, голова профкому Михайлівської зош І-ІІІст,

Вакар Лариса Борисівна, голова профкому Новолазарівської зош І-ІІІст., а також молоді, перспективні, завзяті в роботі:

Галавай Оксана Володимирівна, голова профкому Великоолександрівської зош І-ІІІст, Денисюк Ірина Олександрівна, голова профкому Миколаївської зош І-ІІІст., Лебідь Наталія Олександрівна, голова профкому Казанківської гуманітарної гімназії та цілий ряд інших.

Роботу по організаційному зміцненню профорганізації ми розпочали з наведення порядку в обліку членів профспілки. Для цього кожна первинка провела свого роду ревізію профспілкового членства. Було оновлено облікові картки, заведено їх на тих, хто вступив у профспілку.

Профспілкова організація діє відповідно до Положення про Казанківську районну організацію профспілки працівників освіти і науки України.

Протягом 2012 року приведено у відповідність всі документи, що стосуються легалізації діяльності районної профспілки. В установленому порядку організація зареєстрована в органах юстиції як організаційна ланка Миколаївської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, взята на облік та внесена в державний реєстр юридичних осіб, приведено у відповідність назву організації та її печатку.

Керівництво районною профспілковою організацією здійснює районна рада профспілки, до складу якої входять 25 голів профкомів та профорганізаторів.

Сформовано президію районної ради профспілки, яка проводить свої засідання один раз в 2 місяці, а в залежності від обставин і частіше.

Діяльність президії райради спрямована на визначення тактики дій районної профорганізації відповідно до поточної ситуації, що знаходить своє відображення в плані роботи.

     Відповідно до напрямків роботи утворено комісії райради:

                - з питань соціально-економічного захисту;

                 - культурно-масової роботи;

                 - інформаційного забезпечення та організаційної роботи;

                 - охорони праці.

Захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілки, вести конструктивний діалог з роботодавцем здатен тільки освічений та всебічно інформований профспілковий лідер. Тому важливе місце в роботі з профспілковим активом відводиться інформуванню членів профспілки та навчанню профспілкового активу. Життя спонукає нас шукати шляхи вирішення проблеми інформаційного забезпечення. Тож на 2013 рік ми організували підписку на газету «Профспілкові вісті» для всіх профорганізацій, практикуємо видання свого «Профвісника», оформили профспілковий куточок, інформаційний стенд, стенд з фотографіями , що відображають профспілкове життя, розміщуємо матеріали на сторінці профспілки сайту відділу освіти, використовуємо можливості копіювальної техніки розмножувати для первинок матеріали обкому профспілки .

Реалії сьогодення вимагають сильних, ініціативних та дієвих профспілок. Такими ж характеристиками повинен відзначатися кожен голова профкому. Тому навчання профактиву є одним з пріоритетів діяльності ради профспілки. Нашим девізом є слова «Знати не лише аби знати, а й для того, щоб навчитися робити».

Навчання профактиву плануємо з актуальних питань, необхідних для практичної діяльності кожного голови профкому.

За сприяння відділу освіти створено кабінет для здійснення статутної діяльності районної ради профспілки.

Наразі він оснащений сучасним комп’ютером, принтером, підключено до мережі Іnternet, зв’язку через Skypе, що звичайно допомагає в роботі. В кабінеті зосереджено інформаційні матеріали, номенклатуру справ.

Створено профспілкові кабінети в навчальних закладах. Заслуговує на увагу кабінет голови профкому Великоолександрівської зош І-ІІІст. (голова профкому Галавай О.В., директор Тристан Т.В.), Казанківської зош І-ІІІст №2 (голова профкому Соляник Н.І., директор Дяченко Н.В.), Миколаївської зош І-ІІІст (голова профкому Денисюк І.О., директор Михайлова О.І.).

Вважаю, що створення цих кабінетів результат співпраці керівників навчальних закладів та голів профкомів, сприяння діяльності профспілки. Бо кабінет – це не розкіш для голови профкому, а це – територіяде вчитель, техпрацівник, кухар, водій може шукати захисту, якщо його права в чомусь порушені.

А таке в нашому житті трапляється. Тому пріоритетом роботи нашої профорганізації ми визначили захист соціально-економічних прав та інтересів працівників і намагаємось зробити для них якомога більше добрих справ.

І все це не заради благородства або подяки, а тому що бачимо в цьому сенс свого життя.

Голова Казанківської районної організації

профспілки працівників освіти і науки України                          О.П. Дьоміна

З офіційних джерел