Завідувачі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів : - введення посади; - кваліфікаційні вимоги; - оплата праці

Загальне керівництво, створення необхідних умов для якісної та ефективної роботи, приймання на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.

За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів відповідальність несе завідувач бібліотеки, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради навчального закладу. Згідно Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів від 6 грудня 2010 р. № 1205 передбачено, що посада завідувача бібліотеки вводитиметься за наявності у навчальному закладі 11 і більше класів.

Для бібліотечних працівників встановлено такі кваліфікаційні вимоги :

 

 1. повна вища освіта відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією бібліотекаря І категорії не менше 2 років – для провідного бібліотекаря ;
 2. повна вища освіта відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст): для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста  - стаж роботи за професією бібліотекаря ІІ категорії не менше 2 років – для бібліотекаря І категорії;
 3. повна вища освіта відповідного напряму підготовки

( спеціаліст), стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року  - для бібліотекаря ІІ категорії;

 1. повна вища освіта відповідного напряму підготовки

( спеціаліст) без вимог до стажу роботи  - для бібліотекаря.

Посада завідувача бібліотеки належить до керівних ( п.7 розд.1

Довідника кваліфікаційних характеристик).

         Згідно з пунктом 2 розділу 1 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, від 15 квітня 1993р.№102 ( із змінами, далі – Інструкція № 102), умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців структурних підрозділів та окремих працівників установ, закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені Інструкцією №102 ( зокрема, культурно – освітні працівники), встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних працівників відповідних галузей господарювання. Тому посадові оклади бібліотечних працівників навчальних закладів, зокрема і завідувачів, встановлюються відповідно до умов оплати праці визначених нормативно – правовими актами Міністерства культури і туризму України.

         Згідно з п.7 наказу Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС від 18 жовтня 2005 р. № 745 ( далі наказ №745) визначення конкретного тарифного розряду та розміру посадового окладу бібліотечного працівника є компетенцією керівника навчального закладу.

Схема тарифних розрядів бібліотечних працівників наведена у т. 1 додатка 3 до наказу №745. так, бібліотечним працівникам встановлюють такі тарифні розряди:

 

 

ПОСАДИ

ТАРИФНІ РОЗРЯДИ

Бібліотекарі:

 

провідні

9-12

І категорії

8-11

ІІ категорії

8-10

Без категорії

8-9

 

Відповідно до Наказу №745 посадові оклади завідувачів бібліотек, що є структурним підрозділом навчального закладу, встановлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії ( пояснення до т.4 додатка 2).

Бібліотечні працівники, зокрема і завідувачі бібліотек, мають право на встановлення доплати за вислугу років, якщо вони працюють на посадах, визначених Переліком посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, наукову – дослідну, методичну діяльність, затвердженим постановою КМУкраїни від 22 січня 2005 року №84 ( із змінами, далі – Перелік). Ця доплата встановлюється бібліотечним працівникам публічних, спеціальних та спеціалізованих державних і комунальних бібліотек залежно від стажу роботи у таких розмірах:

 1. 10% посадового окладу – стаж роботи 3 роки;
 2. 20% посадового окладу – стаж роботи 10 років;
 3. 30% посадового окладу – стаж роботи  понад 20 років;

Доплата за вислугу років виплачується працівникам публічних, спеціальних та спеціалізованих державних і комунальних бібліотек. Відповідно до ст.6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995р. №32/95-ВР ( із змінами) бібліотека навчального закладу належить до спеціальних бібліотек, тому її працівники мають право на встановлення цієї доплати.

Зазначена доплата нараховується та виплачується щомісяця за основним місцем роботи.

Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

 

Доплата за вислугу років не провадиться працівникам, які мають право на виплату надбавки ( доплати) за стаж роботи ( вислугу років ) на інших підставах.

пунктом 58 Інструкції №102 бібліотечним працівникам. зокрема і завідувачам, за ведення бібліотечної роботи та роботу з бібліотечним фондом підручників провадиться доплата. Розмір цієї доплати становить 5 – 15 % посадового окладу відповідного працівника. Конкретний розмір доплати установлює керівник навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

При встановленні розміру доплати за ведення бібліотечної роботи та за роботу з бібліотечним фондом підручників слід враховувати обсяг бібліотечного фонду підручників ( лист МОН «Щодо порядку оплати праці бібліотечних працівників « від 29.08.2006 №1/9-549).

Завідувачам бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів виплачують надбавку за особливі умови роботи. зазначена надбавка передбачена постановою КМ України « Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30 вересня 2009 р. №1073.

Надбавка за особливі умови роботиє обов»язковою виплатою, має фіксований розмір ( 50% посадового окладу) і не залежить від інших надбавок і доплат, встановлених працівнику.

Завідувачі бібліотек  мають право ( по Постанові КМ України від 30 серпня 2002 р.№1298)  на виплату надбавок за :

 1. високі досягнення у праці;
 2. виконання особливо важливої роботи ( на період її виконання);
 3. складність і напруженість у роботі;

Граничний розмір зазначених надбавок не може перевищувати 50% посадового окладу( пп.2»а» п.3. Постанови № 1298).

завідувачі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів мають право на інші заохочувальні виплати, а саме:

 1. допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу ( постанова КМ України « Про доповнення постанови КМ України від 22 січня 2005 р. №84 від 30.09.200 №1062);
 2. матеріальну допомогу для розв»язання соціально – побутових питань у розмірі до одного посадового окладу на рік ( постанова КМ України «Про доповнення постанови КМ України від 22 січня 2005 р.№84 від 30.092009№1062);
 3. премії;

Матеріальна допомога для розв»язання соціально – побутових питань надається завідувачу бібліотеки за погодженням з її засновником.

Преміювання завідувачів бібліотек, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням керівника навчального закладу у межах наявних коштів на оплату праці, відповідно до положення про преміювання та за погодженням з профспілковим комітетом.

З офіційних джерел