Про надання матеріалів на огляд - конкурс стану охорони праці

Від 19.08.2011 № 3850-09

Начальникам районних(міських) відділів(управлінь)

                                                                          освіти, директорам ПТНЗ і шкіл-інтернатів

    

 Про надання матеріалів на  огляд -    

 конкурс  стану охорони праці

 

     Згідно постанови колегії Міністерства освіти і науки України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 року, з метою подальшого поліпшення роботи щодо створення і забезпечення належних і безпечних умов безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до вимог законодавства, мобілізації їх на недопущення травматизму і професійних захворювань у 2011 році проводиться Всеукраїнський громадський огляд конкурс охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України”. 

 

     Для участі у Всеукраїнському конкурсі просимо надати матеріали  управлінню освіти і науки облдержадміністрації до 25 листопада 2011 року, куди включити:

   -   пояснювальну записку, не більше 4-х друкованих листів, включити критичний аналіз  організації роботи з охорони праці, інформацію про впровадження системи управління охорони праці та позитивний досвід з цього питання. Дані про стан атестації робочих місць(скільки підлягає атестації і скільки атестовано);

  -    Акт перевірки стану охорони праці згідно додатків 1 і 2, (в ПТНЗ і школах-інтернатах акт складає спеціаліст з охорони праці разом з головою профспілки, на кращий заклад освіти районних і міських відділів освіти - спеціаліст з охорони праці разом з головою профспілки;

 -      Подання на конкурс підписується керівником і головою профспілки;

 -      Всі документи повинні бути зібрані в папку з назвою навчального закладу і прізвищем керівника, головою профспілки і спеціаліста з охорони праці та адресою.  Підсумки огляду-конкурсу будуть підведені обласною комісією.  Кращі матеріали будуть направлені на Всеукраїнський конкурс. 

  

    Начальник управління                                                            В.В. Мельніченко  

  

 

 

 

        Додаток 1 до листа УОН ОДА

        від  ___ серпня 2011 № _____

  

Акт

перевірки стану охорони праці в

____________________________

найменування установи, закладу освіти

Дата перевірки___________________________________

 

п/п.

Найменування заходів

з охорони праці

Відмітки про

виконання

1

2

3

1. 

1.1

 

1.2.

 

 

 

 

1.3.

 

2.

 

2.1

 

 

 

2.2

 

2.3..

 

 

2.4

 

2.5

2.6.

 

3.

 

3.1.

3.2.

 

3.3.

3.4.

3.5.

 

3.6.

 

3.7.

 

3.8.

 

3.9.

 

 

 

4.

4.1.

 

4.2.

 

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

 

 

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

 

 6.

6.1.

 

 

 

6.2.

 

6.3.

 

 

6.4.

 

 

6.5.

 

 

6.6.

 

 

6.7

 

  6.8.

 

6.9.

 

 

 

 

 

7.

 

  7.1.

 

7.2.

 

   

 

  7.3.

 

7.4.

 

 

   

 8.

 

8.1.

  8.2.

 

8.3.

8.4.

 

9.

9.1.

 

 

9.2.

 

   Організаційні заходи 

   Виконання заходів, передбачених колдоговорами, угодою.

 

  Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за станом охорони праці:

-         у навчально-виховному закладі, установі, в кабінетах,

майстернях, лабораторіях, дільницях і ін.

-         при експлуатації електрогосподарства;

-         при експлуатації котлів і обладнання котельної.

   Наявність акту перевірки готовності навчально-виховного закладу до нового навчального року.

   Забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу.

  

Розміщення обладнання і його відповідність нормам охорони праці в майстернях, спортзалі, лабораторіях,навчальних кабінетах і ін. приміщеннях

 

 

 

  Наявність і стан захисних пристроїв на верстатах і ін. обладнання.

 

  Оформлення і ввід в експлуатацію по акту кабінетів,лабораторій, дільниць підвищеної безпеки і інших приміщень установ, закладу.

 

  Організація збереження кислот, лугів і інших ядохімікатів, горючих речовин і ЛЗР.

 

  Наявність акту інвентаризації хімічних речовин.

   Відповідність кабінету, лабораторії хімії, витяжної шафи вимогам Правил.

 

 Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості і шкільної гігієни.   

 

   Наявність паспорта на котельне обладнання.

   Наявність допуску до роботи у кочегарів, операторів.

  

 Наявність паспортів на вентиляційні установки.

   Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановок, і його виконання.

   Наявність акту СЕС по перевірці повітряно-теплового режиму

  Наявність акту СЕС по перевірці освітленості приміщення.

  

  Наявність акту СЕС по перевірці на запиленість, загазованість.

  

 Санітарний стан приміщень, кабінетів, майстерень, лабораторій і ін.

  

 Проведення паспортизації робочих місць за умовами праці з участю інструментальних замірів СЕС.

 

 

 

 Безпечна експлуатація електроустановок і електромережі

    Наявність електросхем електроустановок і електро-освітлення.

  

  Наявність допуску до роботи у електрика і співробітників, працюючих на електроустановах.

   

 Наявність акту перевірки контура захисного заземлення, грозозахисту, тощо.

   Наявність акту випробування опору ізоляції електро-проводки.

   Випробування індивідуальних захисних засобів.

    Наявність журналу експлуатації електроустановок (вентустановок) і електроосвітлення.

  

  Пожежна безпека

  Наявність поетажних планів евакуації.

   Проведення тренувань.

   Наявність своєчасної перевірки вогнегасників.

   Наявність протипожежного обладнання і інвентарю  відповідно до норм.

 

  Пропаганда знань з охорони праці

   Проведення та оформлення інструктажів з охорони праці з працюючими і учнями відповідного до Типового положення про навчання з питань охорони праці та наказу МОН від 01.08.01№ 563 ”.

 

  

 Наявність інструкцій з охорони праці, їх відповідність умовам роботи.

 

  Проведення і оформлення інструктажів з охорони

праці із учнями, студентами, вихованцями в кабінетах підвищеної небезпеки лабораторіях.

  

 Наявність інструкцій по охороні праці в кабінетах, лабораторіях, майстернях і ін.

приміщеннях і їх відповідність вимогам.

 

  Проведення і оформлення інструктажів з охорони праці при проведенні позашкільних, позакласних заходів, пов'язаних з підвищеною небезпекою.

 

   Наявність інструкцій з охорони праці при проведенні позашкільних заходів.

 

 

 Наявність плакатів, попереджувальних написів, стенда або куточка з охорони праці.

  

 Наявність кабінету  з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 

  Наявність служби охорони праці відповідно до ст.15 Закону України “Про охорону праці”, Типового положення про службу охорони праці.

 

  

  

  

Забезпечення спецодягом і  медобслуговуванням.

  

 Забезпечення  учнів і працюючих спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального  захисту.

 

   Забезпечення медогляду осіб, працюючих на установах підвищеної небезпеки (електрики, кочегари і ін.), збереження, спецодягу прання і ремонт.

  

 

  Наявність санітарних книжок на працюючих в харчоблоках (проведення періодичних медоглядів).

 

   Наявність аптечок в кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки (кабінет хімії, майстерні, спортзал, котельня, пральня і ін.)

   

 

 

 

Додержання трудового законодавства  

 Правильність накладання дисциплінарних стягнень.

   Порядок ведення трудових книжок, їх облік і збереження

 

Дотримання режиму праці і відпочинку.

   Наявність правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій (розділу в них охорона праці)

 

 Громадський контроль

   Робота комісії з питань охорони праці, громадського інспектора з охорони праці, представника профспілки з питань охорони праці.

 

Розгляд питань по охороні праці на засідання профспілкового комітету.

 

 

 

Перевірку проводив__________________________________(прізвище)

З актом ознайомлені:

 

Керівник навчального закладу

Голова комітету профспілки

 

Примітка: В графі “Відмітка про виконання” проставляються бали:

-          0 – захід не виконано;

-          5 – захід виконано частково (не повністю);

-          10 – захід виконано повністю.

 

 

 

 

 

      Додаток 2 до листа УОН ОДА

        від  ___ серпня 2010 № _____

 

Таблиця показників

Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу

стану умов і охорони праці у 

____________________________

найменування установи, закладу освіти

 

п/п.

 

Показники

Кількісна оцінка показників

Попередній рік

Звітній рік

1

2

 

 

1

2

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

6  

 

7

 

 

9

 

10

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

14.1

14.2

15

 

15.1

 

15.2

15.3

 

15.4

16

 

17

 

Середньосписочна кількість працюючих

Число учнів, вихованців:

а) кількість  м. кв. навчальних площ що припадають на одного учня 

Травм на виробництві з працюючими - із смертельним  наслідком

Травми з учнями,  пов*язані з навчальним процесом із смертельним наслідком

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше, тимчасова непрацездатність яких закінчилась у звітному році

Кількість коштів витрачено на заходи передбачені колдоговором, угодою (в грн..)

Кількість пунктів з охорони праці в колдоговорі, угоді

Кількість працюючих, робота яких пов*язана із шкідливими умовами праці

Скорочено число працюючих в шкідливих умовах праці

Приведено робочих місць у відповідність з вимогами і правилами охорони праці

Кількість робочих місць, що потребує проведення атестації за умовами праці

- Проведено атестацію робочих місць із інструментальними замірами за участю СЕС

 

Кількість працюючих які повинні отримувати пільги за роботу в шкідливих умовах праці6

-         повинні отримувати додаткові відпустки

     отримують додаткові відпустки

-         повинні отримувати додаткову оплату до 12%

отримують додаткову оплату до 12%

-         повинні отримувати миючі засоби

отримують миючі засоби

-         повинні отримувати спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту

отримують спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту

-         повинні отримувати молоко, профілактичне харчування і ін.

отримують молоко, профілактичне харчування і ін.

Кількість в в закладі6

-         лабораторій,

-         кабінетів,

-         майстерень,

Проведена прийомка в експлуатацію комісією закладу:

-         лабораторій,

-         кабінетів,

-         майстерень.

Кількість вентиляційних установок в закладі

Проведена паспортизація

Працює ефективно

Проведення перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності

Кількість працюючих які повинні пройти навчання, перевірку знань

Пройшли перевірку знань

Кількість працюючих, які повинні пройти навчання, перевірку знань по ПТЕ і ПТБ

Пройшли

Забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння (%)

Наявність в закладі:

-         кабінету з охорони праці, безпеки життєдіяльності,

-         куточків з охорони праці, безпеки життєдіяльності

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

Інженр з ОП

 

Голова профспілки

З офіційних джерел