Право та порядок виплати керівним, педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти матеріальної допомоги на оздоровлення.

Відповідно до частини 6 статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року № 504/96-ВР із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про відпустки») та пункту 1 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ та закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 346, із змінами та доповненнями, керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ та закладів, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, закладами, організаціями незалежно від форми власності та їх галузевої належності, мають право на щорічну основну відпустку тривалістю до 56 календарних днів.

Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ із змінами та доповненнями педагогічним та науково-педагогічним працівникам держава гарантує та забезпечує виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

 

Право на виплату допомоги на оздоровлення мають педагогічні та науково-педагогічні працівники, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 963 із змінами та доповненнями.

 

Виплата зазначеної допомоги здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 та частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 року № 78 із змінами та доповненнями.

 

Варто зазначити, що педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які працюють за основною посадою, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується:

– незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, яка виконується ними;

- лише за місцем основної роботи.

 

Згідно з підпунктом «б» пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 року № 1298 (далі — Постанова КМУ № 1298) керівники бюджетних установ, закладів та організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах, можуть надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

 

Отже, допомога на оздоровлення для педагогічних та науково-педагогічних працівників є обов’язковою виплатою, кошти на її виплату передбачають у кошторисі навчального закладу під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік.

 

Зверніть увагу! Якщо педагогічний працівник у попередньому році не отримав щорічну основну відпустку, наприклад, через хворобу, хоча допомога на оздоровлення була передбачена кошторисом навчального закладу, можливість виплати такому працівникові матеріальної допомоги на оздоровлення за минулий рік при наданні щорічної основної відпустки у поточному році залежить від наступних умов.

 

Якщо у поточному році педагогічний працівник має намір використати своє право на щорічну основну відпустку тільки один раз (незалежно від того, за поточний чи за минулий робочий рік), то допомогу на оздоровлення виплачують йому при наданні такої відпустки у загальному порядку.

 

Якщо ж педагогічний працівник у поточному році має намір використати своє право на щорічну основну відпустку ще й за минулий рік, то друга допомога на оздоровлення може бути виплачена тільки за відповідним рішенням керівника навчального закладу за рахунок економії фонду оплати праці згідно з підпунктом «б» пункту 4 Постанови КМУ № 1298.

З офіційних джерел