Порядок виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам навчальних закладів

Відповідно до частини 1 статті 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ із змінами (далі — Закон України «Про освіту») виплата педагогічним працівникам надбавки за вислугу років гарантована державою та здійснюється щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах:

 

  • понад 3 роки — 10 відсотків;
  • понад 10 років — 20 відсотків;
  • понад 20 років — 30 відсотків.

Система організації виплати заробітної плати у галузі освіти передбачає оплату праці педагогічних працівників навчальних закладів за посадовими окладами, місячними тарифними ставками та за годинними ставками.

Вчителям, які працюють у навчальних закладах на постійній основі, заробітна плата визначається на підставі тарифікації, виходячи з тижневого навантаження; розміру тарифної ставки, встановленої за підсумками атестації; інших доплат, надбавок, підвищень тощо.

Відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102 із змінами та доповненнями (далі — Інструкція № 102) місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, у тому числі педучилища (крім вищих навчальних закладів I-IIрівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень та ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів та робочих днів у різні місяці року.

Відповідно до пункту 73 Інструкції № 102 погодинна оплата праці педагогічних працівників навчальних закладів допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх через хворобу або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, установ та організацій, які залучаються для педагогічної роботи.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за усі години фактичного педагогічного навантаження у порядку, передбаченому пунктом 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією.

Особи, які працюють на умовах погодинної оплати та не ведуть занять під час канікул, оплату за цей час не отримують.

 

Варто зазначити, що враховуючи норму статті 57 Закону України «Про освіту» щодо виплати надбавки за вислугу років у відсотках від ставки заробітної плати, зазначена надбавка нараховується педагогічним працівникам незалежно від того, за якими ставками (місячними чи годинними) провадиться оплата їхньої праці.

З офіційних джерел