ОПЛАТА ЗАМІНИ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

 

876555555Нагадуємо Вам особливості, які необхідно врахувати при оплаті праці вчителів, які виконують обов’язки інших учителів на період їх тимчасової відсутності, у.т.ч.мобілізованих педагогічних працівників.

Заміна – це проведення уроків згідно з розкладом навчальних занять закладу загальної середньої освіти вчителем замість відсутнього з поважних причин колеги.

При заміщенні тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин педагогічних працівників, яке тривало не більше двох місяців, відповідно до пункту 73 Інструкції № 102 провадиться погодинна оплата праці. Розмір погодинної ставки заробітної плати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, установленої за відповідну норму годин педагогічного навантаження на тиждень, на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік.

На сьогодні для визначення розміру годинної ставки для оплати годин заміни слід використовувати норми балансу робочого часу на 2023 рік.

Якщо ж заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогів провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного навчального навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 цієї Інструкціїтобто за тарифікацією у повному обсязі.

В окремих випадках, коли повноцінну заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Вчителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують навчальну програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години вчителю, який нині відсутній, для виконання ним навчальної програми зі свого предмета.

У такому разі вчителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться, оскільки загальний обсяг педагогічного навантаження не збільшився, а лише розподілився в часі.

Йому виплачується зарплата відповідно до тарифікації, як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Зверніть увагу: Кількість замінених уроків має обов’язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених вчителями уроків. Також усі умови оплати праці педагогічних працівників при заміщенні тимчасово відсутніх вчителів у закладі освіти визначаються в наказі керівника закладу про таку заміну.

З офіційних джерел