Знято верхню граничну межу кількості учнів у класі

2345622На період воєнного стану призупинено дію частини другої статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо граничної верхньої межі кількості учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою.

Нормативи максимальної наповнюваності класів за денною, вечірньою формами навчання зберігаються.

При дистанційному навчанні заклад освіти самостійно ухвалює рішення щодо максимальної кількості учнів у класі.

Зокрема, клас може ділитися на групи:

·         при вивченні української та іноземної̈ мов за умови наявності в класі понад 27 учнів. Під час вивчення у 5-х класах інтегрованого мовно-літературного курсу клас може ділитися на групи не менше ніж на чотирьох уроках на тиждень, що відповідає мінімальному та рекомендованому тижневому навантаженню для вивчення української мови;

·          при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не менше 8 учнів у групі;

·       при проведенні уроків з трудового навчання, технологій (окремо для хлопців і дівчат) за умови наявності в класі понад 27 учнів, але не менше 8 учнів у групі;

·         при проведенні уроків з фізичної культури в 10—11-х класах (окремо для юнаків і дівчат) за умови наявності в класі понад 27 учнів, але не менше 8 учнів у групі.

При проведенні занять із навчального предмета «Захист України» клас може ділитися на групи (окремо юнаки і дівчата) за умови не менше 5 учнів у групі. Якщо кількість осіб у групі менше 5, учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними планами.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів має фіксуватися в освітній програмі закладу освіти.

З офіційних джерел