Затверджено зміни до національного класифікатора професій ДК 003:2010

456764345556Наказом Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 року № 810-21 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010» внесено зміни до національного класифікатора професій ДК 003:2010 (відповідні документи додаються).

Нормативний акт враховує системні зміни у сфері освіти, спричинені прийняттям низки законів України, зокрема: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також розвитком та потребами освітнього ринку праці.

Принциповими новаціями є включення освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до розділу «Професіонали» та остаточне прирівняння на ринку праці освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра.

Змінами скасовуються застарілі та затверджуються нові назви кваліфікаційних угруповань і професійні назви робіт, що не відображені в номенклатурі посад освітянського ринку праці, а також вносяться зміни в опис розділів класифікації професій.

За результатами моніторингу попиту на ринку праці, Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством економіки України розглянуть можливість внесення чергових змін щодо позиціонування працівників з освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у відповідному розділі класифікації професій.

Ю. ДЄМЄНТЬЄВА

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.

З офіційних джерел