Щодо внесення до трудової книжки працівника інформації про вид укладеного з ним трудового договору

14092021Працівниця закладу освіти, яка була прийнята на роботу за строковим трудовим договором, укладеним на час перебування іншої працівниці цього закладу у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, після закінчення терміну дії строкового трудового договору та припинення трудових відносин з працівницею, яка раніше виконувала цю роботу, продовжила працювати на умовах безстрокового трудового договору.

Чи є потреба вносити до трудової книжки зазначеної вище працівниці закладу освіти запису про зміну виду трудового договору, укладеного з нею?

Ні, такої потреби немає.

Згідно з частиною першою статті 39-1 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 та 3 статті 23 КЗпП України) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Відповідно до абзацу другого пункту 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29.07.1993 № 58 (із змінами), до трудової книжки працівника, зокрема, вносяться відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення.

Отже, як при прийнятті на роботу немає потреби вносити до трудової книжки працівника інформацію про строковий характер трудового договору, так і запис про те, що змінився вид трудового договору, укладеного з працівником, зі строкового на безстроковий не вноситься.

Ця інформація не знадобиться ані наступним роботодавцям працівника, ані фахівцям Пенсійного Фонду України.

Проте, якщо при прийнятті на роботу в трудовій книжці працівниці було зазначено зайву інформацію, зокрема, що її прийняли на роботу за строковим трудовим договором на час відпустки працівниці, яка раніше виконувала цю роботу, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виправляти відповідний запис, а також визнавати його недійсним не потрібно.

Ю. ДЄМЄНТЬЄВА

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.

З офіційних джерел