Внесення запису щодо строкового характеру трудового договору до трудової книжки педагогічного працівника, який отримує пенсію за віком

17062020До трудової книжки педагогічного працівника, який отримує пенсію за віком, з яким припинено безстроковий трудовий договір та укладено строковий трудовий договір, має бути внесено відповідний запис.

Якщо попередній трудовий договір (безстроковий) було припинено відповідним наказом власника або уповноваженого ним органу з одночасним укладенням нового трудового договору (строкового), отже, трудові відносини з працівником було припинено та розпочато знову, до трудової книжки педагогічного працівника, який отримує пенсію за віком, має бути внесено два наступних записи:

1) «припинено безстроковий трудовий договір згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України»;

2) «укладено строковий трудовий договір з 01.07.2020 до 01.07.2021 включно» (цей запис вноситься з іншою датою, як правило, наступного дня після внесення попереднього запису).

Якщо трудові відносини з педагогічним працівником, який отримує пенсію за віком, було продовжено на умовах строкового трудового договору, запис, який вноситься до трудової книжки зазначеного працівника, має бути сформульований наступним чином:

«продовжив / продовжила роботу на посаді (назва посади) на умовах строкового трудового договору з 01.07.2020 до 01.07.2021 включно».

Ю. ДЄМЄНТЬЄВА

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.

З офіційних джерел