Актуально: Новації для педагогічних працівників у новому законі про повну загальну середню освіту

270420200Строковий трудовий договір. До 1 липня 2020 року керівники закладів зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педпрацівниками, які отримують пенсію за віком, і укласти з ними трудові договори строкомна один рік.

Педагогічна інтернатура. Педагоги, які не мають досвіду педагогічної діяльності, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

Педагогічна інтернатура передбачає:

·         супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого педпрацівника — педагога-наставника;

·         різні форми професійного розвитку — відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо.

Виконувати обов’язкипедагога-наставникаможе педпрацівник з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

За виконання обов’язків педагог-наставник отримує доплату у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти.

Нові доплати.Закон передбачає нові доплати педагогам за завідування:

·         майстернями, кабінетами інформатики: 15–20%;

·         кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями: 10–15%;

·         структурними підрозділами закладів освіти: 25%;

·       ресурсними кімнатами, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками: 10–15%;

Засновник закладу освіти та/або директор закладу освіти має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.

Оцінювання учнів. За вибором заклад освіти може оцінювати навчальні досягнення учнів, або за власною шкалою оцінювання, або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

Якщо заклад запроваджуватиме власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів закладу освіти, то він також має визначити правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Освітні програми. Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для кількох рівнів освіти.

Освітні програми можна розробити на основі типової освітньої програми або освітніх програм, які розробили суб’єкти освітньої діяльності, наукові установи, фізичні чи юридичні особи і затвердив центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Освітню програму закладу освіти схвалює педагогічна рада та затверджує керівник.

Підвищення кваліфікації.Педагогічна рада:

·    розглядає питання підвищення кваліфікації педагогів, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогів;

·         ухвалює рішення про визнання результатів підвищення кваліфікації педагога, які він отримав поза закладами освіти, які мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

З офіційних джерел