Питання – відповідь: Які зобов’язання покладаються на засновника закладу загальної середньої освіти?

16032020909990000020420209Зобовязання засновника закладу загальної середньої освіти визначені у пункту 3 статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463 – IX.

Засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити:

- утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів загальної середньої освіти;

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти;

- оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту""Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів".

З офіційних джерел