Роз’яснення щодо порядку отримання кваліфікованого сертифікату електронної печатки у зв’язку з внесенням змін до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

 IMG 20200205 1350529Кабінет Міністрів України спростив процедуру повідомної реєстрації колективних угод і договорів, змін і доповнень до них. Це передбачено постановою  від 21.08.2019 № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115».

Згідно з положеннями цієї постанови, сторони угоди (договору) мають подавати реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді:

- або оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;

- або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;

- або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди. У разі досягнення сторонами домовленості щодо подання реєструючому органу переліку підприємств, установ та організацій, для яких є обов’язковими положення цієї угоди, можуть подавати зазначений перелік до реєструючого органу.

Передбачено, що реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди, договору, повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до їх оформлення.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.

На чисельні звернення членських організацій, які на сьогодні не отримали кваліфікованого електронного підпису надаємо наступні роз’яснення щодо порядку його отримання.

Так, видачею відповідних сертифікатів і ключів займаються кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг (надалі – ЕДП) згідно з Законом України «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII, набув чинності 07.11.2018 (далі – Закон про ЕДП).

До кваліфікованих надавачів ЕДП належать юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які мають статус кваліфікованого надавача ЕДП і набувають його з дня внесення відомостей про них до Довірчого списку на підставі рішення центрального засвідчувального органу (надалі - ЦЗО).

Зокрема, отримати відповідні сертифікати можна і в Мінюсті, МВС, Державній фіскальній службі, а також у Держказначействі, НБУ, Генштабі ЗСУ та інших відомствах, а також у банківських установах, комерційних структурах тощо.

Перевірити інформацію щодо статусу кваліфікованого надавача ЕДП можна у Довірчому списку (офіційний сайт ЦЗО https://czo.gov.ua/trustedlist,https://czo.gov.ua/ca-registry).

Щодо фізичної особи, яка звернулася за отриманням кваліфікованого сертифікату електронного підпису (надалі – ЕП), її ідентифікація здійснюється за паспортом громадянина Україниабо за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи. Юридичну особу, яка бажає отримати кваліфікований сертифікат ЕП, перевіряють за інформацією, що містить ЄДР.

Отже, для отримання ЕП юридична особа має звернутися до кваліфікованого надавача ЕДП та надати наступні документи:

- оригінал або нотаріально засвідчена копія установчого документа юридичної особи (для ознайомлення в присутності заявника);

- копію документа про державну реєстрацію юридичної особи у єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

- копії документів, що підтверджують обрання керівника юридичної особи та його повноваження (протокол зборів учасників юридичної особи, наказ про призначення керівника юридичної особи або витяги з цих документів);

- оригінал та засвідчену копію паспорта громадянина України (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток), або копія з обох сторін безконтактного електронного носія (у випадку наявності паспорта громадянина України виготовленого у формі ID-картки), або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі;

- копію наказу (рішення, протоколу тощо) про прийняття на роботу представника та наказу (рішення, протоколу тощо) про надання повноважень на представництво юридичної особи такому представнику;

- копію облікової картки платника податків підписувача (довідка про присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО).

Якщо здійснено процедуру державної реєстрації юридичної особи або зареєстровано зміни після 01.01.2016 р., то надаються:

- копію Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, засвідчена підписом директора підприємства;

- оригінал або нотаріальна копія установчого документа, що підписані засновником(ми) – для ознайомлення.

Додаткові документи:

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі, якщо особа є платником ПДВ);

- копія довідки про присвоєння ідентифікатора СПФМ (для подання звітності до ДСФМ).

- копія наказу про призначення відповідального за фінансовій моніторинг.

Якщо до сертифіката необхідно внести дані з документів, які не зазначені в переліку, то відповідно засвідчені копії таких документів повинні надаватись додатково.

Отримання юридичними особами сертифіката для забезпечення застосування електронної печатки здійснюється в тому ж порядку, що й для ЕП.

Копії документів, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються підписом керівника юридичної особи.

 Також необхідно надати:

-запит на формування кваліфікованих сертифікатів ЕП;

- USB флеш-накопичувач або захищений носій (для кожного сертифікату використовується окремий захищений носій);

- платіжне доручення (випадках звернення до комерційних структур).

Важливо: Необхідно скласти відповідний Договір про надання послуг ЕДП. 

Для отримання ЕП фізична особа має звернутися до кваліфікованого надавача ЕДП та надати наступні документи:

- оригінал та засвідчену копію паспорта громадянина України (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання), або копія з обох сторін безконтактного електронного носія (у випадку наявності паспорта громадянина України виготовленого у формі ID-картки та паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання, або Довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи), або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі;

- засвідчену копію картки платника податків (ідентифікаційного номера). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків, може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

- USB флеш-накопичувач або захищений носій;

запит на формування кваліфікованих сертифікатів ЕП;

- платіжне доручення (випадках звернення до комерційних структур).

Важливо: Необхідно скласти відповідний Договір про надання послуг ЕДП.

Вартість послуг за видачу та обслуговування одного електронного ключа наприклад, в Інформаційно-довідковому департаменті ДФС для фізичних та юридичних осіб безкоштовно, в комерційних організаціях для фізичних осіб - 115 грн. – 180 грн у рік, для юридичних осіб – 480 грн у рік.

                                            Департамент правового захисту апарату ФПУ

З офіційних джерел