Сертифікація педагогічних працівників у 2020 році.

140.2020Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.12.2019 № 1634 «Про деякі питання проведення сертифікації в 2020 році» добровільна реєстрація вчителів початкових класів для проходження цьогорічної сертифікації розпочалась 15 січня 2020 року та триватиме до 31 січня 2020 року включно.

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

На основі першої пілотної сертифікації 2019 року Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення змінити порядок етапів та встановити «відсіювання» після кожного з них.

Також у 2020 році вдвічі збільшено ліміт кількості вчителів початкових класів, які мають можливість пройти сертифікацію й у разі її успішного проходження отримати відповідний сертифікат, який є дійсним три роки, та 20%-кову надбавку до заробітної плати і можливість зарахування сертифікації як проходження чергової (позачергової) атестації.

Як і минулого року, у сертифікації 2020 року зможуть взяти участь лише вчителі початкових класів, проте, у загальній граничній чисельності вже до 2000 педагогів.

Щоб охопити всі регіони України, Міністерство освіти і науки України визначило максимальний обсяг заяв, які можуть подати вчителі початкових класів від кожної з областей. Обсяг визначено на пропорційних засадах — залежно від кількості початкових класів в області.

Отже, гранична кількість вчителів початкових класів, які можуть бути зареєстровані для проходження сертифікації 2020 року, у Миколаївській області складає 59 осіб при загальній кількості початкових класів — 2596.

Сертифікація у 2020 році відбуватиметься за новим порядком.

Першим етапом буде незалежне тестування — «ЗНО для вчителів».

Наступним — самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності.

Останнім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Одним із важливих цьогорічних відмінностей у порівнянні з пілотною сертифікацією 2019 року стане «відсіювання» учасників після кожного з етапів: до кожного наступного етапу переходитимуть ті вчителі, які вдало пройшли попередній.

Також, як і раніше, педагогічні працівники можуть добровільно відмовитись від сертифікації на будь-якому з її етапів.

Як та коли можна зареєструватись для проходження сертифікації у 2020 році?

Зареєструватись для проходження сертифікації 2020 року можуть вчителі початкових класів, які мають педагогічний стаж не менше 2-х років і на момент реєстрації працюють за місцем роботи та на посаді, які зазначають під час реєстрації.

Крок 1.  Зібрати необхідні документи.

1.   Оформлену реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;

2.   Копію паспорта громадянина України. У разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу.

3.   Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або картки платника податків. Особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від ІПН — копію сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки).

4.   Довідку із закладу освіти, в якому працює вчитель.

Довідка має містити наступну інформацію:

·       прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);

·       назву посади з уточненням фаху, за яким працює, а також чи є відповідна посада його основним місцем роботи;

·       загальний стаж педагогічної роботи;

·       стаж роботи на займаній посаді;

·       спеціальність згідно з дипломом;

·       кваліфікаційну категорію;

·       педагогічне звання (за наявності).

Якщо окремі документи містять розбіжності в персональних даних, необхідно подати копію відповідного документа (свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).

Крок 2.  Відправити пакет документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти одним з двох шляхів:

·       надіслати рекомендованим поштовим відправленням;

·       доставити власноруч.

Заяви на участь у сертифікації прийматимуться з 15 до 31 січня 2020 року включно.

Дата подання документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на конверті. У разі доставки особисто — за днем отримання у регіональному центрі оцінювання якості освіти.

ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ!

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах та можуть відмовитися від сертифікації на будь-якому її етапі.

Перша пілотна сертифікація вчителів початкової школи відбулась впродовж 2019 року. Для її проходження зареєструвались 857 педагогів. Успішно пройшли сертифікацію 705 педагогічних працівників. Передбачається, що в майбутньому, з розвитком реформи НУШ, сертифікація замінить атестацію педагогів.

Детальніше з інформацією про порядок проведення сертифікації, зокрема й 2020 року, можна ознайомитись у Положенні про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1094), що додається.

Ю. ДЄМЄНТЬЄВА

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.

З офіційних джерел