Як отримати дублікат документа про вищу освіту

082019Статтями 7, 8 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію видається документ (диплом) про вищу освіту (науковий ступінь).

Інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти, крім вищих військових закладів освіти, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка, зокрема, містить Реєстр документів про вищу освіту.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 25.10.2016 № 1280) затверджено Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Відповідно до пункту 19 зазначеного Порядку дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються закладом вищої освіти (відокремленим структурним підрозділом) у разі:

·       втрати, викрадення, знищення тощо документа;

·       пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації;

·    неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів;

·       наявності помилок у документі;

·       зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ;

·       невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі;

·     неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, вказаної в документі;

·     неотримання особою документа у вищому навчальному закладі, що реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації.

Міністерством освіти і науки України надано роз’яснення про те, як отримати дублікат диплома.

Отже, для одержання дублікату документа про вищу освіту (диплома) та/або додатка до нього, потрібно подати письмову заяву до закладу вищої освіти, який видав документ. Це можна зробити особисто або через уповноваженого представника.

Якщо заклад, у якому навчався заявник, реорганізовано, необхідно звернутись до його правонаступника. Йдеться про випадки приєднання, злиття чи ліквідації закладу вищої освіти.

У разі відсутності правонаступника або якщо заклад вищої освіти не здійснює освітню діяльність (анульовано ліцензію, не було переміщено з непідконтрольної території), то заяву потрібно подавати до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 або на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Міністерство освіти і науки України визначить заклад, який видасть дублікат.

У заяві необхідно зазначити:

·       П. І. Б. та дату народження;

·       серію та номер документа, що посвідчує особу та громадянство;

·       місце проживання і телефон;

·       найменування закладу вищої освіти та дату його закінчення;

·       назву документа, дублікат якого замовляється;

·       причину замовлення дубліката;

·       інші додаткові відомості, які вважаєте важливими;

·       згоду на обробку персональних даних.

Інформація в дублікаті відтворюється на основі тих даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація про документи почала вноситись закладами вищої освіти в базу з 2000 року.

У разі відсутності інформації про факт видачі диплома в ЄДЕБО, заклад вищої освіти може використати для підтвердження цього копії документа, а також архівну довідку про навчання та виписку з журналу видачі документів про вищу освіту чи акт знищення первинного документа про вищу освіту.

За відсутності інформації про факт видачі диплома в ЄДЕБО, а також якщо архіви закладу вищої освіти недоступні можна:

– звернутись із заявою до суду для встановлення юридичного факту здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти;

– підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт поставлення штампа «Apostille» Міністерства освіти і науки України або вчинення консульської легалізації.

Наступним кроком є подання заяви до Міністерства освіти і науки України для визначення закладу, який видасть дублікат. До заяви необхідно додати копію рішення суду чи офіційного листа щодо підтвердження апостилю.

Для відновлення диплома, отриманого на тимчасово непідконтрольній Україні території Криму чи Донбасу до 2000 року, процедура є такою ж, як зазначено вище.

За інформацією Міністерства освіти і науки України.

З офіційних джерел